Tweets

zakkenbestellen

Het Veluws model

De Inclusief Groep biedt werkzoekenden kansen op een werkplek, waar ze zich optimaal kunnen inzetten en ontplooien. Een plek waar de loonwaarde zo hoog mogelijk is en waar ze een salaris verdienen dat past bij de functie. Het maakt niet uit of dit werk is in onze eigen werkbedrijven of bij reguliere bedrijven.
De Inclusief Groep hanteert het zogenaamde Veluws Model. Dit betekent dat wij de werkzoekenden ondersteunen bij het zoeken naar een passende werkplek, dus een plek waar zij het meest productief kunnen zijn (loonwaarde). Dit kan binnen of buiten onze eigen werkbedrijven zijn. Dit is afhankelijk van de vaardigheden van de individuele werkzoekende, maar ook van de mogelijkheden die er zijn op de arbeidsmarkt. Daar maakt de Inclusief Groep ook deel van uit. Omdat er onvoldoende passende werkplekken in het reguliere bedrijfsleven zijn, helpen wij werkgevers die passende werkplekken te creëren. Wij bouwen aan een goede relatie met werkgevers en ontlasten hen zoveel mogelijk. Tegelijk begeleiden en ondersteunen wij de medewerkers. Ook heeft de Inclusief Groep eigen sociale ondernemingen, al dan niet samen met andere organisaties of bedrijven. Deze ondernemingen werken zo regulier mogelijk en op een marktconforme manier.

Dit betekent concreet:

  1. Inclusief Groep is niet alleen een makelaar van mens en vacature, maar creëert ook zelf banen, al dan niet in samenwerking met andere bedrijven.
  2. Onderdelen van de Inclusief Groep worden sociale ondernemingen. In deze ondernemingen worden de bedrijfsprocessen structureel aangepast, ten behoeve van de diverse doelgroepen.
  3. Medewerkers moeten zelf initiatief tonen op zoek naar een passende baan.
  4. Inclusief Groep voert geen dwingend beleid om zoveel mogelijk mensen buiten haar eigen werkbedrijven te plaatsen.
  5. Inclusief Groep is een onderneming waar de zorgcultuur niet het belangrijkste is. De zorgcultuur is vervangen door een omgeving waarin het individu zelf wordt uitgedaagd.
  6. De medewerker wordt gestimuleerd om te solliciteren op alle passende vacatures die binnen of via de Inclusief Groep worden aangeboden.