Inclusief Groep brengt mensen in bedrijf

Inclusief Groep is sociaal ondernemer en is zowel werkgever als arbeidsmarkttoeleider. Als werkgever heeft Inclusief Groep zo’n 1.200 mensen in dienst. Ruim 90% van ons productiepersoneel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van onze medewerkers werkt in onze eigen Inclusief Gresbo werkbedrijven zoals Groen, Post & Digitalisering, Schoonmaak, Catering, Verpakken & Montage Elektromontage & Assemblage. Een ander deel is gedetacheerd bij externe werkgevers.

Vanuit onze rol als arbeidsmarkttoeleider worden onze werkbedrijven ingezet als leeromgeving. Immers, werken leer je door te werken. De rol van arbeidsmarkttoeleider is ondergebracht bij Inclusief Intervens. Dit is dé organisatie voor het laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Natuurlijk kunnen wij u niet in deze folder exact laten zien wat wij doen en hoe we dit doen. Daarvoor is een gesprek nodig. U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. 

 

Inclusief Groep neemt maatregelen rondom Coronavirus

Klik hier voor de maatregelen die gelden bij Inclusief Groep.

Klik hier naar de website voor onze medewerkers die thuis zitten.Via deze site willen we hen informeren over het Coronavirus en hen tips geven om deze moeilijke tijd door te komen. 

Klik hier voor informatie van afdeling ICT over thuiswerken en het werken met Teams.

De aanpak van Inclusief Groep werkt! Wij werken vanuit onderstaande flow:

Participatiehuis Participatiehuis Leerlijnen / Academie Leerlijnen / Academie Baan Baan

Inclusief Groep is van betekenis

De essentie van Inclusief Groep is: Werken leer je door te werken. Wij vinden het belangrijk dat mensen écht aan het werk gaan, op de werkplek met elkaar en van elkaar leren. Mensen met allerlei verschillende achtergronden en met verschillende leerdoelen werken samen. Onze academies zijn daarin de onmisbare schakel. Wij werken nauw samen met gemeenten, onderwijs, zorg en het bedrijfsleven: met gezamenlijke inspanning kunnen we onze maatschappelijke ambities realiseren.

Onze missie: Inclusief Groep streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen duurzaam kan deelnemen en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal kunnen participeren.

Onze Visie: In samenwerking met onze partners realiseert Inclusief Groep trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van diagnose, via ontwikkeling, naar uitstroom in werk. Bij het vormgeven hiervan speelt de infrastructuur een belangrijke rol. Inclusief Groep geeft zo invoering aan de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet en draagt actief bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.

   

Wist u dat?

Inclusief Groep deelnemer is van
Nunspeet Verduurzaamt?