Inclusief Groep brengt mensen in bedrijf

Inclusief Groep is zowel werkgever als arbeidsmarkttoeleider. Werken leer je door te werken is daarbij de visie van Inclusief Groep. Hoe de aanpak van Inclusief Groep werkt, is weergegeven in onderstaand folder.

Natuurlijk kunnen wij u niet in deze folder exact laten zien wat wij doen en hoe we dit doen. Daarvoor is een gesprek nodig. U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

 

 

Participatiehuis Participatiehuis Leerlijnen / Academie Leerlijnen / Academie Baan Baan

Inclusief Groep is van betekenis

De essentie van Inclusief Groep is: Werken leer je door te werken. Wij vinden het belangrijk dat mensen écht aan het werk gaan, op de werkplek met elkaar en van elkaar leren. Mensen met allerlei verschillende achtergronden en met verschillende leerdoelen werken samen. Onze academies zijn daarin de onmisbare schakel. Wij werken nauw samen met gemeenten, onderwijs, zorg en het bedrijfsleven: met gezamenlijke inspanning kunnen we onze maatschappelijke ambities realiseren.

Onze missie: Inclusief Groep streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen duurzaam kan deelnemen en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal kunnen participeren.

Onze Visie: In samenwerking met onze partners realiseert Inclusief Groep trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van diagnose, via ontwikkeling, naar uitstroom in werk. Bij het vormgeven hiervan speelt de infrastructuur een belangrijke rol. Inclusief Groep geeft zo invoering aan de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet en draagt actief bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.