Inclusief Groep brengt mensen in bedrijf

Inclusief Groep is sociaal ondernemer en is zowel werkgever als arbeidsmarkttoeleider. Als werkgever heeft Inclusief Groep zo’n 1.200 mensen in dienst. Ruim 90% van ons productiepersoneel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van onze medewerkers werkt in onze eigen Inclusief Gresbo werkbedrijven zoals Groen, Post & Digitalisering, Schoonmaak, Catering, Verpakken & Montage Elektromontage & Assemblage. Een ander deel is gedetacheerd bij externe werkgevers.

Vanuit onze rol als arbeidsmarkttoeleider worden onze werkbedrijven ingezet als leeromgeving. Immers, werken leer je door te werken. De rol van arbeidsmarkttoeleider is ondergebracht bij Inclusief Intervens. Dit is dé organisatie voor het laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Natuurlijk kunnen wij u niet in deze folder exact laten zien wat wij doen en hoe we dit doen. Daarvoor is een gesprek nodig. U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. 

 

Esther en Carolien

Esther (25 jaar) en Carolien (44 jaar) hebben beiden een SW-indicatie. Beiden hadden ook, na een optimale ontwikkeling, de wens in de zorg te gaan werken. Vanuit onze goede contacten met de Zorggroep Noordwest-Veluwe is een mooie match ontstaan. Esther en Carolien zijn de 'extra handen en ogen' op een woongroep voor dementerende ouderen, waar de Zorggroep Noordwest-Veluwe zo'n behoefte aan heeft. Esther werkt, via Inclusief Intervens, op een woongroep in Ermelo, waar ze allerlei hand- en spandiensten op de afdeling verricht. Ze maakt de kamers schoon, verschoont bedden, ruimt op en helpt de bewoners met eten.

'In mijn witte uniform hoor ik er helemaal bij'

De samenwerking met Inclusief Intervens bevalt zó goed, dat ook Carolien mocht starten bij de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Carolien werkt een aantal dagen per week op een woongroep in Nunspeet. Daar ondersteunt ze, tijdens de spitsuren van 15:00 tot 20:00 uur, de medewerkers én de bewoners. Ze helpt de bewoners bij het eten en drinken, smeert een broodje, schenkt koffie in en maakt een praatje. Carolien is erg blij met het werk dat ze hier mag doen.

Ze vindt het dankbaar werk: 'Een glimlach van een bewoner maakt mijn dag helemaal goed.' Lees verder....'

De aanpak van Inclusief Groep werkt! Wij werken vanuit onderstaande flow:

Participatiehuis Participatiehuis Leerlijnen / Academie Leerlijnen / Academie Baan Baan

Inclusief Groep is van betekenis

De essentie van Inclusief Groep is: Werken leer je door te werken. Wij vinden het belangrijk dat mensen écht aan het werk gaan, op de werkplek met elkaar en van elkaar leren. Mensen met allerlei verschillende achtergronden en met verschillende leerdoelen werken samen. Onze academies zijn daarin de onmisbare schakel. Wij werken nauw samen met gemeenten, onderwijs, zorg en het bedrijfsleven: met gezamenlijke inspanning kunnen we onze maatschappelijke ambities realiseren.

Onze missie: Inclusief Groep streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen duurzaam kan deelnemen en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal kunnen participeren.

Onze Visie: In samenwerking met onze partners realiseert Inclusief Groep trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van diagnose, via ontwikkeling, naar uitstroom in werk. Bij het vormgeven hiervan speelt de infrastructuur een belangrijke rol. Inclusief Groep geeft zo invoering aan de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet en draagt actief bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.

   

Inclusief Groep

Inclusief Gresbo

Inclusief Gresbo Food

Inclusief Gresbo Groen

 

Inclusief Intervens

Inclusief Gresbo Schoonmaak

Wist u dat?

Inclusief Groep deelnemer is van
Nunspeet Verduurzaamt?