Veilig werken en veiligheid in de openbare ruimte zijn een steeds terugkomend onderwerp. Jaarlijks krijgen nog steeds meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval (bron: AAB Groep). Aan het begin van 2022 hebben er vier groepen medewerkers van Inclusief Groep Unit Groen deelgenomen aan de training Basisveiligheid Openbare ruimte.

Het doel van deze training is om te leren hoe risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn bij het werken in de openbare ruimte herkend kunnen worden en hoe op een verantwoorde wijze met deze risico’s omgegaan kan worden. Deze training is naar tevredenheid gegeven door twee verschillende trainingsbureaus.

Deze training is een vast onderdeel geworden van de opleidingen voor medewerkers in de Unit Groen van de Inclusief Groep. Op 30 september zijn de certificaten uitgereikt aan de deelnemers (zie foto). In het najaar van 2022 zullen er opnieuw 4 groepen starten met deze training.

Gefeliciteerd allemaal!