Focus op taal en arbeid werkt

Binnen Inclusief Groep begeleiden we veel statushouders op weg naar werk. Ook zijn er veel statushouders aan het werk binnen Inclusief Groep. We brengen graag onze expertise voor deze doelgroep in beeld.

Participatieverklaringstraject (PVT)

Inclusief Groep verzorgt al een paar jaar voor de gemeente Harderwijk, Ermelo en Zeewolde het Participatieverklaringstraject. Kandidaten vanuit deze gemeenten volgen, vanuit dit
traject, workshops over Nederlandse normen en waarden. We bespreken de belangrijkste kernwaarden van Nederland.

  • Vrijheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Solidariteit
  • Participatie

Na afloop van de workshops ondertekenen de kandidaten een verklaring. Zij laten hiermee weten dat zij de 4 kernwaarden kennen en deze respecteren.

B1 route: Route voor taal en (vrijwilligers)werk (Nieuwe Wet Inburgering)

Inclusief Groep verzorgt, in samenwerking met TopTaal, voor 6 gemeenten in de regio de B1 route. Daarnaast verzorgen we de  MAP training (Module Arbeidsparticipatie) voor de Z-route en B1-route.

Inclusief Groep en TopTaal hebben een gezamenlijk programma ontwikkeld om een goede invulling te geven aan de B1 route. In de bijeenkomsten bij TopTaal ligt het accent op taal. Bij Inclusief Groep gaan de kandidaten er in een werkomgeving mee aan de slag. Dit kan ook bij een externe werkgever zijn. Naast het aanleren van vaardigheden die belangrijk zijn om te werken, is er ook aandacht voor extra taalondersteuning op de werkplek.

Doordat kandidaten in een werkomgeving ervaren hoe het is om te werken in Nederland, versterken de programma’s elkaar. Zo zijn er naast participatie-activiteiten ook extra trainingen over werken in Nederland. Een trajectconsulent van Inclusief Groep is van begin tot het eind betrokken bij de statushouder. Deze consulent is de contactpersoon voor TopTaal en de gemeente. Als de statushouder nog niet goed Nederlands spreekt, leest of schrijft, kan een Jobtaalcoach op de werkplek worden ingezet. Ook kan een vertaalcomputer worden gebruikt.

Specifieke trainingen voor Statushouders

De trainers van Inclusief Groep hebben veel ervaring met statushouders. Ze hebben specifieke trainingen voor deze doelgroep ontwikkeld, zoals empowerment, digitale vaardigheden en ‘Werken aan Werk’. Ook statushouders die niet onder de Nieuwe Wet vallen, hebben – net als statushouders die nog wat extra ondersteuning nodig hebben – veel baat bij onze programma’s en trainingen. De trainingen worden, voor een optimaal resultaat, visueel ondersteund door tekeningen en symbolen.

Ervaren consulenten

Onze consulenten zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden voor deze doelgroep. Ze volgen jaarlijks trainingen en workshops om hun deskundigheid op peil te houden. Ze werken cultuursensitief en (er)kennen de culturele verschillen. Hierdoor stellen ze de juiste vragen, weten ze of de statushouder hen begrijpt én weten ze wat een statushouder écht bedoelt. De tekeningen en symbolen die de consulenten ter plekke tekenen, zijn een goede ondersteuning van het programma. De statushouders worden hierdoor optimaal begeleid.

Wilt u meer weten?

Wil je meer informatie over een van bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact met ons op via info@inclusiefgroep.nl of via het algemene nummer 0341-274111.