Webinars over een inclusieve arbeidsmarkt op de Noord Veluwe

Krachten bundelen is belangrijker dan ooit. Inclusief Groep brengt mensen in bedrijf en mensen bij elkaar. Ook online! Wij hebben een tweetal webinars georganiseerd over een inclusieve arbeidsmarkt. Dit omdat wij  graag  kennis willen delen en uw mening willen weten over thema’s rondom een inclusieve arbeidsmarkt.

Het webinar Werk en meedoen: een goed medicijn van donderdag 22 april 2021 is hier terugkijken.
In dit webinar stond het belang van werk centraal. Hoe kunnen we samen zorgen voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen aan kan deelnemen en waar we niet kijken naar de beperkingen maar naar mogelijkheden.

Over dit vraagstuk heeft Peter Hobbelen een korte presentatie gegeven. Het belang van werk kan dan wel heel belangrijk zijn, maar als ondernemer moet het ook rendabel zijn. Peter weet als geen ander hoe rendabel en sociaal ondernemen hand in hand kunnen gaan.

Door middel van stellingen en  polls zijn de meningen gepeild van de deelnemers en daarna zijn we in gesprek gegaan met  Peter Hobbelen, CEO Confed Group.  Albert van Esterik, voorzitter Raad van Bestuur GGz Centraal, Gert-Jan van Noort, wethouder gemeente Harderwijk en Chantal Vos, manager Inclusief Intervens.

Kijk hier het webinar terug.

Het webinar Schaarste op de arbeidsmarkt, hoe lossen we dit samen op van dinsdag 15 juni is hier terug te kijken.

In dit webinar kwam duidelijk naar voren dat we op de Noord-Veluwe echt samenwerken aan een gezamenlijke werkgeversdienstverlening. Chantal Vos, manager Inclusief Intervens was dit webinar de gespreksleider en zij ging in gesprek met Irma te Brake, senior adviseur werkgeversdienstverlening UWV, Ingeborg Lups, coördinator VeluwePortaal en Gert-Jan Gerrits, directeur van Inclusief Gresbo. Gesproken is over de vele initiatieven die er zijn in onze regio en de mogelijkheden die het Accountmanagersoverleg FactorWerk Noord Veluwe kan bieden voor de werkgever.  Dit overleg komt maandelijks bij elkaar en hierin zijn vertegenwoordigd accountmanagers van UWV, van gemeenten en van Inclusief Groep. Ook ROC Landstede en het VeluwePortaal zijn deelnemer aan dit overleg. De conclusie aan het eind van het webinar was dat er wel schaarste is op de arbeidsmarkt, maar dat dit ook kansen bied! Er is een grote groep mensen die nog geen werk hebben en een uitkering ontvangen in onze regio (meer dan 6000!). Als we met elkaar (overheid, onderwijs en ondernemers) de juiste interventies plegen, moet het mogelijk zijn om ook deze groep mensen een plek te bieden op de arbeidsmarkt. Zo realiseren we extra handjes en werken we samen aan een inclusieve arbeidsmarkt!

Benieuwd naar mogelijke interventies die we kunnen plegen? Kijk dan hier het webinar terug. Met een kort filmpje (na 30 minuten) wat Praktijkleren inhoudt en wat u dit als werkgever kan brengen.

Bij beide webinars was een tolk gebarentaal aanwezig, zodat het webinar ook toegankelijk is voor doven en slechthorenden.

Aanmelden Webinars