Wij nodigen u graag uit om voor de Workshop inzet Technologische Innovatie t.b.v. een inclusieve arbeidsmarkt.
Dinsdag 21 september op onze locatie in Ermelo en donderdag 23 september op onze locatie in Nunspeet.

Wij willen u laten zien hoe wij binnen Inclusief Groep technologische innovatie toepassen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt breder in te kunnen zetten. Technologische innovatie kan ook een oplossing bieden om de schaarste op de arbeidsmarkt te verminderen doordat mensen beter kunnen doorstromen naar reguliere werkgevers.
In ons webinar van 15 juni kwam dit naar voren. U kunt dit webinar terug zien op onze website).

Binnen Inclusief Groep zijn diverse technologische innovatieve projecten in ontwikkeling. Bij deze projecten betrekken we ook een aantal strategische partners zoals KIT (Kennisalliantie Inclusie en Technologie), TNO en Hellebrekers uit Nunspeet.

U kunt zien en ervaren hoe wij dit toepassen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt breder in te kunnen zetten. Wij hopen u hiermee te inspireren om samen te kijken naar de mogelijkheden voor technologische innovatie die er zijn binnen uw organisatie. Zo werken we gezamenlijk aan één van de oplossingen om de schaarste op de arbeidsmarkt te verminderen. Leendert Bos (kwartiermaker KIT en adviseur Innovatie Cedris) en Maurice Diteweg (Directeur Industriële Automatisering Hellebrekers) leveren een bijdrage aan deze workshops.

De workshops zijn van 15.30 uur tot ±17.00 uur. U ontvangt te zijner tijd nog het definitieve programma.

Wees er snel bij. Er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen aan de workshops.

aanmelden Workshop Innovatie september