Personeelstekort is het buzzwoord van dit moment. Wie praat er niet over? Van lokale ondernemer tot en met de overheid en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Veel plannen gaan over beter leren vissen in de bestaande vijver. Zo niet bij Camas IT. Bij Camas IT in Harderwijk werken ze aan het groter maken van de vijver. Zij gaan met een groep statushouders een traject starten om hun kennis, vaardigheden en ambities te ontdekken voor functies in de IT. Een out-of-the-box en ambitieuze aanpak als sprekend voorbeeld voor hoe de vijver groter kan worden.
In gesprek met Bart Wijnholds zie ik een ondernemer die zakelijke belangen en maatschappelijke en sociale waarden aan elkaar verbindt. Die over culturele grenzen heen kijkt en mensen ziet met potentie en ambitie die welkom zijn binnen het bedrijf. Goed voor die mensen, voor het bedrijf en voor de economie; dus eigenlijk voor ons allemaal!

Klik hier om te lezen over deze ambitieuze aanpak van Camas IT.

Spanning op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is oververhit. Er zijn meer vacatures dan werklozen. Alle reden dus om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om mensen binnen te krijgen. De inzet van statushouders zoals bij Camas IT kan één van de mogelijkheden zijn.
Maar er zijn meer mogelijkheden. Want er is een tekort aan personeel, maar er zijn ook nog steeds mensen die willen en kunnen werken. Door uw organisatie aan te passen, kunnen meer mensen meedoen. Ook mensen die wat extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Het vraagt wel om een nieuwe kijk op organisaties en creativiteit om meer mensen mee te laten doen.

Tijdens het minisymposium dat wij organiseren op dinsdag 20 september in Ermelo komen verschillende sprekers aan het woord die elk vanuit zijn of haar expertise vertellen hoe zij denken het personeelstekort (voor een deel) op te kunnen lossen. Komt u ook? Voor het volledige programma én om u op te geven, kunt u naar onze website.

Risco Balkenende
Algemeen Directeur