Samen brengen we werk dichterbij!

Er is een beweging ontstaan om de wereld van arbeidsmatige dagbesteding én die van betaalde arbeid dichter bij elkaar te brengen. Door samen te werken met diverse zorginstellingen bundelen we onze kennis en expertise en brengen we deze twee werelden samen.

Inclusief Groep heeft een speciale WMO afdeling; Care&Work waar deze werelden ook écht samenkomen. De kandidaten werken binnen een veilig ontwikkelklimaat, waarbij oog en aandacht is voor de verschillende leefgebieden. Vandaar uit kunnen stappen worden gezet richting werk.

Voor wie is Care&Work?

Care&Work is speciaal voor kandidaten die zich bevinden op het snijvlak WMO en Participatiewet. Deze afdeling is bedoeld voor kandidaten met een WMO indicatie waarvan verwacht wordt dat zij zich (op termijn) nog verder kunnen ontwikkelen richting werk of waarvan nog onvoldoende duidelijk is wat een passend traject is.

Maatwerktraject

Bij de start wordt vastgesteld welke vaardigheden ten opzichte van werk de kandidaat al bezit en waar de kandidaat nog ontwikkeling in kan maken. Vervolgens wordt een trajectplan opgesteld met daarin concrete leerdoelen. Deze leerdoelen worden conform trajectplan geëvalueerd en bijgesteld om zo de kandidaat uit te dagen zich te ontwikkelen binnen zijn vermogen.

Doordat de uitvoering plaatsvindt op locatie bij Inclusief Groep, kunnen kandidaten, zodra zij daar aan toe zijn, ook af en toe een paar uur meewerken op de verschillende afdelingen van Inclusief Groep (Groen, Post Catering, Elektromontage, Schoonmaak, Productie of Schilders).

Zo kunnen zij zich oriënteren op andere werkzaamheden, ervaren hoe op andere afdelingen wordt gewerkt en zich meer ontwikkelen richting loonvormende arbeid. De kandidaten kunnen zich op deze manier ook soepel bewegen door de participatieketen.

Begeleiding

Op de afdeling wordt gewerkt met een vaste begeleider, die de wereld van zorg (WMO) en werk (Participatiewet) weet te verbinden. Zodra de kandidaat toe is aan de eerste stappen richting werk wordt er een jobcoach van Inclusief Groep gekoppeld aan de kandidaat. Samen met de jobcoach zet de kandidaat stappen richting werk.

Doel van Care&Work

  • Toetsen of iemand in arbeidsmatige dagbesteding past of potentie heeft tot betaalde arbeid;
  • Het bieden van ontwikkeltrajecten waarbij het maximale vermogen van iemand wordt benut.

Ketensamenwerking

Door de samenwerking met zorginstellingen is een ketensamenwerking gerealiseerd en kan de kandidaat gemakkelijk switchen in de participatieketen. Samen leveren we maatwerk, passend bij de lokale behoeften van de betrokken gemeenten op de Noord-Veluwe.

Wilt u kandidaten aanmelden?

De kandidaat moet over een WMO indicatie beschikken (of deze aanvragen), zodat de gemeente de kandidaat bij ons kan aanmelden voor het traject. Deze aanmeldingen kunnen via de mail naar aanmeldingen@inclusiefgroep.nl

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Graag bespreken we dit samen met u in een persoonlijk gesprek.

Bel of mail naar Inclusief Groep: 0341-274111 of info@inclusiefgroep.nl

In onderstaande film zie je Marco die via het project Care&Work door Inclusief Groep is begeleid naar een baan bij het autobedrijf Koopman in Putten.

Onderstaande filmpje geeft een korte impressie van de afdeling Care&Work.
Het filmpje, gemaakt door de werkleider,  laat op een informele wijze deze afdeling zien.

In onderstaande film zie je Marco die via het project Care&Work door Inclusief Groep is begeleid naar een baan bij het autobedrijf Koopman in Putten.