Hello participatie en werk en goodbye armoede

Je kent vast het lied wel van Paul McCartney van The Beatles “Hello, Goodbye”. En net als in het lied, geldt in deze tijd dat er verwarring is over afscheid nemen en opnieuw ontmoeten. Het is een beetje als een overgangsfase. We kunnen niet terug, maar de weg vooruit is nog niet helemaal duidelijk. Toch pakken we de draad weer op en kijken we vol goede moed vooruit, zelfs met alle onzekerheden.

Onzekerheden en verwachtingen

Achter de schermen is er deze zomer vast hard gewerkt (“met stoom en kokend water”)  aan verkiezingsprogramma’s voor de komende verkiezingen. Maar we weten nog niet wat erin staat, laat staan hoe de verkiezingsuitslag zal zijn en wanneer we een nieuw kabinet kunnen verwachten.

Prinsjesdag staat voor de deur, maar het is onduidelijk welke maatregelen een demissionair kabinet zal voorstellen. Ondanks dit alles klinkt het woord ‘Hello’ nog steeds positief. En dat blijven we ook! Waarschijnlijk zal Rutte IV proberen de groei van armoede te voorkomen. We hopen dat de voorgestelde maatregelen echt effectief zullen zijn, ongeacht de politieke motieven.

Armoedebestrijding door participatie

Bij Inclusief Groep geloven we sterk in participatie in werk als een belangrijke manier om armoede te bestrijden. Werk en inkomenszekerheid dragen bij aan het oplossen en voorkomen van armoede. Daarom biedt Inclusief Groep re-integratietrajecten en werkplekken voor die mensen die het zelfstandig (nog) niet redden op de arbeidsmarkt .

Investeren in participatie

Bureau Berenschot heeft net voor de zomer een rapport uitgebracht in opdracht van het ministerie van SZW, de VNG en Cedris, waarin staat wat er nodig is om participatie in werk te bevorderen. Het is duidelijk dat een investering in deze doelgroepen, waar armoede en eenzaamheid op de loer liggen, de hele samenleving ten goede zal komen.

Laten we ‘Goodbye’ zeggen tegen armoede en vol enthousiasme ‘Hello’ zeggen tegen participatie en werk in dit najaar. We gaan ervoor!