De economie vertoont een grillig patroon; in kwartaal 1 en 2 van 2020 een daling, in kwartaal 3 een sterke stijging en per saldo voor het hele jaar 2020 een daling. Voor 2021 is weer groei voorzien.

Ondernemers hebben hun handen vol aan allerlei regelingen rondom corona of aan maatregelen om het hoofd boven water te houden. Toch zijn er ook sectoren waar het goed gaat, waar een groot tekort aan medewerkers bestaat. Dat zijn hele andere zorgen, maar voor een gezonde economie niet minder belangrijk.

En hoe zit het dan in zo’n periode met inclusieve arbeid? Moeten we in deze periode ondernemers wel lastig vallen en een extra beroep doen op  hun inzet daarvoor? Of is het juist een periode waarin inclusieve arbeid ondernemers verder kan helpen? Inclusieve arbeid vraagt inzet van de overheid, sociale werkbedrijven en ondernemers. En er gebeurt veel op dat terrein.

De hoogleraren Wilthagen en Burdorf onderstrepen het belang van werk voor de doelgroep. Het maakt mensen aantoonbaar gezonder en gelukkiger en zorgt voor minder criminaliteit. Dat belang wordt helaas vaak onderschat. Ook het belang voor de economie wordt onderschat. Veel arbeidspotentieel blijft onbenut. Met een beetje extra geld en goede wil is er enorm veel winst te behalen. Tijdens de Cedrislezing, de jaarlijkse lezing vanuit Cedris, werd hier uitvoerig op ingegaan door professor Burdorf. (Cedris is de koepelorganisatie voor Inclusieve arbeid) Kijk hier voor deze lezing.

In deze nieuwsbrief zetten we een aantal zaken op een rijtje. Onze conclusie: vanuit het Rijk gebeuren goede dingen, maar er kan nog een schepje bovenop. En veel ondernemers willen wel, maar wat extra zekerheden kan ze over de drempel helpen.

Ik ben blij met alle aandacht voor inclusieve arbeid. Er is nog een lange weg te gaan, maar gelukkig heeft Cedris ons verlanglijstje voor het nieuwe kabinet al klaar! Ook VNO-NCW en MKB-Nederland leggen de lat voor zichzelf hoog als het gaat om hun bijdrage aan inclusieve arbeid. Met zoveel goede wil moet meer inclusie toch echt mogelijk zijn. Daar worden we allemaal beter van!

Risco Balkenende
Algemeen directeur Inclusief Groep