Samen op zoek naar de kortste route naar duurzaam werk!

Inclusief Groep is een Werk- en Leerbedrijf waar zo’n 1.200 mensen werken en leren. Wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Een traject kan bestaan uit 3 delen: Instroom  in het Arbeidsonderzoekscentrum , uitstroom naar werk en indien nodig  doorstroom  binnen de academies van Inclusief Groep.

Mensen worden via de gemeenten bij ons aangemeld. Zij starten bij het Arbeidsonderzoekscentrum. In het Arbeidsonderzoekscentrum doorloopt de kandidaat samen met een Toegepast Psycholoog een kort traject van maximaal 2 weken. Dit traject is gericht om samen te ontdekken wat de kortste route naar werk is met behulp van specifieke testen, zoals de AMN test en praktijkoefeningen. Op basis van input van werkgevers en analyses van UWV weten we welke vaardigheden er nodig zijn en wat de uitstroomkansen zijn. Welke kanssector matcht het best bij het uitstroomprofiel van de kandidaat. Het doel is om de kandidaat zo snel mogelijk naar werk te bemiddelen.

Als de kandidaat direct bemiddelbaar is naar werk, dan gaat onze accountmanager op zoek  naar de juiste vacature. In de tussentijd wordt de kandidaat geplaatst in de Sprintacademie.  Binnen deze academie vinden activiteiten plaats die gericht zijn op het vinden van werk. Denk bijv. aan sollicitatietrainingen, matchbijeenkomsten tussen kandidaten en werkgevers etc. Als de kandidaat nog niet over alle basis werknemersvaardigheden beschikt dan worden ze eerst geplaatst in de Basisacademie, dit is binnen de productieomgeving van Inclusief Groep.

Op een methodische wijze wordt hier gewerkt aan de ontwikkeling van de basis werknemersvaardigheden, met behulp van Werkstap, een digitaal programma. Door middel van praktische werkopdrachten kunnen we aantonen hoe kandidaten zich ontwikkelen. We werken met vooraf gemaakte leerdoelen.

Als de basis werknemersvaardigheden op orde zijn, maar de kandidaat heeft nog niet voldoende vakvaardigheden om gelijk door te stromen naar een externe werkgever, dan stromen ze door naar één van onze eigen Vakacademies, bijvoorbeeld de  Post,  Schoonmaak, Groen, Electro of Productie of naar een Vakacademie buiten Inclusief Groep bij een externe werkgever waar wij mee samenwerken. Binnen deze Vakacademie leren de kandidaten de vakvaardigheden aan zodat ze door kunnen stromen naar reguliere werkgevers.  De Vakacademie kan ook plaatsvinden bij externe werkgevers waar wij mee samenwerken. Indien nodig kan Inclusief Groep door middel van jobcoaching of de route Praktijkleren de kandidaat en de werkgever dan nog wel ondersteunen.

Er zullen altijd mensen zijn die meer begeleiding nodig hebben dan de reguliere arbeidsmarkt kan bieden. Die mensen kunnen binnen Inclusief Groep aan het werk op een zo regulier mogelijke wijze. Ontwikkeling van medewerkers blijft altijd belangrijk en zodra medewerkers wel extern aan het werk kunnen, dan gaan we op zoek naar een externe werkplek. Het uiteindelijk doel is dat kandidaten uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

De infrastructuur van Inclusief Groep wordt hiervoor gebruikt, want ons motto is Werken leer je door te werken!

Chantal Vos, manager Re-integratie

Werkgeversdienstverlening

Bent u werkgever en wilt u graag ook meewerken aan een inclusieve arbeidsmarkt? Kijk dan eens naar onze werkgeversdienstverlening en neem contact met ons op. Wij kunnen zorgen voor een goede match tussen u als werkgever en de kandidaat.

De kortste route naar werk