Binnen Inclusief Groep vinden we de ontwikkeling van mensen belangrijk. Ook van onze professionals. Zo hebben we een medewerker in dienst die deskundig is op het gebied van uniforme loonwaardemeting en door andere bedrijven wordt ingehuurd. Daarnaast hebben  onze trainers veel ervaring met het geven van trainingen aan statushouders. Onze expertise op dit gebied wordt nu ook ingehuurd door andere bedrijven.

Uniforme loonwaardemeting

Een loonwaardemeting is een onderzoek op de werkplek waarbij de loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking ten opzichte van werknemers zonder beperking wordt gemeten en vastgesteld.
Vanaf juli 2021 wordt er gewerkt met een uniforme loonwaardemeting. Binnen Inclusief Groep is Machalina van Dijk geschoold tot loonwaarde deskundige om deze uniforme loonwaardemeting uit te voeren.  Van alle functies binnen Inclusief Groep, waarvoor een loonwaardemeting geldt, is de normfunctie beschreven. Dit is gebeurd op het gebied van taken, output (tempo), kwaliteit en inzetbaarheid.

Vragenlijst
Het functioneren van de medewerker, voorafgaande aan de komst van de loonwaarde deskundige, kan ten opzichte van deze vastgestelde normfunctie door de leidinggevende worden gemeten. Hierdoor kan de loonwaarde deskundige snel en vlot de normfunctie en de resultaten van de te meten medewerker inzichtelijk krijgen. De vragenlijst die de werkgever krijgt is daardoor vlot in te vullen omdat alles al vastgelegd is. Binnen Inclusief Groep is het op diverse afdelingen inmiddels ook geëvalueerd en de resultaten zijn goed. Inmiddels hebben andere werk- en leerbedrijven bij Inclusief Groep aangegeven graag hierover geïnformeerd te willen worden om zo ook goed voorbereid te zijn op de loonwaarde metingen nieuwe stijl.
Wilt u meer weten  over de mogelijkheden die er zijn?  Neem dan contact op met Machalina van Dijk, m.vandijk@inclusiefgroep.nl of bel met 0341-274111.

Expertise rondom statushouders

In een organisatie waar veel statushouders werkzaam zijn, heb je te maken met heel veel verschillende culturen. Belangrijk om ook wat van deze verschillende culturen af te weten. Anders kunnen er veel misverstanden ontstaan.
Een aantal voorbeelden:
Statushouders kijken je vaak niet aan als hen iets wordt verteld. Dat voelt ongeïnteresseerd of onbeleefd. Of je bent gefrustreerd omdat een kandidaat veel te laat naar een afspraak komt en dat heel normaal lijkt te vinden. Andersom vindt een statushouder jouw directe manier van vragen misschien wel heel onprettig. Of hij gaat akkoord met jouw voorstel uit beleefdheid, maar eigenlijk heeft hij niet begrepen wat je voorstel was. Hierdoor kunnen veel misverstanden ontstaan.

Kennis over de cultuur
Belangrijk dus om wat meer kennis te hebben over de cultuur van het land waar de statushouder vandaan komt. Dan begrijp je beter waarom ze doen wat ze doen. Maar daarmee ben je er nog niet. Het gaat er vooral om dat je weet dat jouw normen en waarden niet voor iedereen gelden. Met cultuursensitief werken heb je een open houding en kan je reflecteren op je eigen handelen. Je weet hoe je de juiste vragen kan stellen om te weten of de statushouder je heeft begrepen. Ook leer je te begrijpen wat een statushouder echt bedoelt.

Cultuursensitief werken
Belangrijk dus om meer te weten over Cultuursensitief werken. Daarom hebben de consulenten onlangs een training gevolgd. Deze werd gegeven door Yordi Lassooy van Cultuur in Harmonie uit Zeewolde. Yordi is bekend bij Inclusief Groep. Als Sociaal makelaar/verbinder bij Meerinzicht wordt zij vaker door ons ingeschakeld. Zo is ze tijdens de workshops voor de PVT (Praktijkverklaringstraject) als tolk aanwezig. Daarnaast is ze aanwezig bij de ondertekeningsceremonie zodat ze alle nieuwkomers een keer ontmoet heeft. Daardoor kan ze de mensen ondersteunen indien nodig. Yordi verzorgt ook trainingen voor de sleutelfiguren. Een sleutelfiguur verbindt de statushouders met onze samenleving. Eén van de trainingen gaat over werknemersvaardigheden. Gezien onze expertise rondom werk, is Nelie van der Velde, onze trainer, door Yordi gevraagd om dit onderdeel te geven aan de sleutelfiguren in de Achterhoek.  Een vraag waar wij graag gehoor aan geven.

Tekenen in trainingen
Leuke aanvulling is dat onze trainers, Sandra Mölling en Nelie van der Velde, onlangs ook de training ‘Tekenen in de trainingen’ hebben gevolgd. Door tekeningen en symbolen te gebruiken, kunnen de trainingen visueel worden ondersteund. Vooral voor statushouders werkt dit goed. Op dit moment werken we aan een symbolenbibliotheek met daarin veelgebruikte woorden.