Hét Werk- en Leerbedrijf

Werken en ontwikkelen gaat binnen Inclusief Groep hand in hand. We zijn arbeidsmarkttoeleider en productiebedrijf en die twee zijn niet te ontkoppelen omdat mensen zich werkende weg ontwikkelen. We hechten daarom niet meer aan de afzonderlijke namen en labels voor onze productie- en re-integratiebedrijven. Vanuit onze visie is Inclusief Groep een geïntegreerd Werk- en Leerbedrijf geworden. Daarom doen we in 2022 al onze activiteiten vanuit één BV en onder de mooiste naam die denkbaar is voor een Werk- en Leerbedrijf: Inclusief Groep.

Als werkgever heeft Inclusief Groep ruim 1.200 mensen in dienst. Zo’n 90% van ons productiepersoneel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van onze medewerkers is in dienst van onze eigen werkbedrijven zoals Groen, Post, Schoonmaak, Productie, Elektromontage. Een ander deel is gedetacheerd bij externe werkgevers. Inclusief Groep is ook arbeidsmarkttoeleider. Vanuit deze rol worden onze werkbedrijven ingezet als leeromgeving, want werken leer je door te werken!

Deze vacatures zijn voor mensen met een Wajong uitkering, een doelgroepenindicatie, nieuw beschut werk indicatie of een SW indicatie.
In sommige gevallen staat de vacature ook open voor mensen met een bijstandsuitkering en WIA/WAO uitkering.

Wil je meer weten over hoe wij mensen begeleiden naar werk? Bekijk dan deze film over de Kortste route naar werk.

Wil je meer over onze organisatie te weten komen?
Druk op de knop ‘over ons’