Inclusief Groep is onlangs een pilot gestart met IVY Works. IVY Works ontwikkelt game-based assessments. Met dit instrument krijg je snel een goed beeld van de soft-skills en de verborgen talenten van kandidaten. Zo wordt duidelijk of een kandidaat echt geschikt is voor een bepaalde functie. Niet door vragenlijsten in te vullen, maar door het spelen van games!

Wat is Game-based Assessment?
Bij game-based assessments (wetenschappelijk gevalideerd) spelen kandidaten games, waarvan de resultaten zowel inzicht geven in cognitieve, sociaal emotionele en basisvaardigheden als in persoonlijke drijfveren en interesses. Chantal Vos, manager re-integratie: ‘Kandidaten weten vaak niet wat ze willen en wat ze kunnen. Door game-based assessments wordt spelenderwijs duidelijk over welke talenten ze beschikken. Voor jongeren is deze methode erg toegankelijk, want zij spelen liever een spel dan dat zij een vragenlijst moeten invullen.’ IVY Works is bezig met verdere ontwikkeling zodat het spel ook voor statushouders ingezet kan worden.

Ervaringen van andere bedrijven
IVY Works werkt al langer samen met werk- en leerbedrijven, zoals Weener XL uit ’s Hertogenbosch en de Diamant-groep uit Tilburg. Uit ervaring blijkt dat de kandidaten door het gebruik van game-based assessments beter inzicht hebben in hun eigen kunnen. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, zijn enthousiaster en meer betrokken bij de zoektocht naar een baan. De kans op een passende baan wordt hierdoor vergroot.

De kortste route naar werk
Inclusief Groep vindt het belangrijk dat de kandidaten snel een duurzame werkplek vinden. Daarom werkt Inclusief Groep met uitstroomprofielen die passen bij de kansrijke sectoren in de regio. Deze zijn ontwikkeld op basis van input van werkgevers en analyses van UWV. IVY Works stemt de te meten vaardigheden etc. af op de door ons geduide uitstroomprofielen. Zo zetten IVY Works en Inclusief Groep gezamenlijk een stap om te zorgen voor een betere match op de arbeidsmarkt in de regio.

Daarnaast kan ook met inzet van VR-brillen een programma aangeboden worden ten behoeve van beroepenoriëntatie. Kandidaten kunnen een beeld vormen hoe werken in bijvoorbeeld de zorg of groenvoorziening eruit ziet en daarmee de juiste keuze maken. Op deze wijze gaan we samen op zoek naar de kortste route naar werk met een zo duurzaam mogelijk perspectief.

Wilt u meer weten over IVY Works en ervaringen lezen van andere bedrijven? Klik dan hier.