Een nieuw jaar, nieuwe kansen! We wensen je -als lezer van deze nieuwsbrief- alle goeds voor het nieuwe jaar. We hopen dat het een succesvol en betekenisvol jaar voor je zal zijn.

Inclusief Groep werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin iedereen kans heeft op werk en zich kan ontwikkelen. Ook de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en extra begeleiding nodig hebben. Voor deze groep mensen zet Inclusief Groep zich elke dag in, om hen nieuwe kansen en mogelijkheden te bieden. Zo wordt het ook voor deze groep een succesvol en betekenisvol jaar.

Dat doen we al jaren en we blijven onszelf daarbij voortdurend uitdagen onze aanpak te verbeteren. We willen steeds beter worden in het begeleiden van mensen om werk te vinden. En als het nodig is, ook om ze te ondersteunen in de ontwikkeling van hun werknemersvaardigheden en vakvaardigheden.

Vorig jaar hebben we de voorbereidingen gedaan voor een aanpak die we noemen: ‘De kortste route naar werk.’ En dit jaar gaan we die werkwijze volop inzetten. Met elke kandidaat gaan we heel gericht op zoek naar zijn of haar mogelijkheden en kijken we in welke bedrijfssector iemand goed aan het werk kan. Dat is maatwerk, want we willen ook dat mensen duurzaam inzetbaar zijn.

Eigenlijk gaat het dus om een frisse doorstart; nog beter worden in dat wat we deden. Een mooie uitdaging voor ons als Inclusief Groep, maar vooral zo belangrijk voor al die honderden mensen die daardoor aan het werk kunnen komen.

Wil je weten wat onze aanpak is? Kijk deze film.

Natuurlijk zijn werkgevers daarbij enorm belangrijk. Zij creëren de banen. En zeker in deze tijd van grote krapte op de arbeidsmarkt, zijn alle handen welkom die meewerken om de economie draaiende te houden.  Werkgevers zijn steeds op zoek nieuwe kansen. En dit is er één! Met soms een beetje aanpassing van het werkproces, met een beetje extra begeleiding, komen er in 2022 heel veel mensen beschikbaar om mee te werken.

Als we die mensen een kans bieden, dan wordt 2022 echt succesvol en betekenisvol!