Inleiding

Door middel van deze enquête willen we toetsen of onze inzet voor de CAO Inclusief Groep 2023 overeenkomt met wat jij belangrijk vindt. De uitkomsten van deze inventarisatie nemen we mee in de onderhandeling met de vakbonden. Onlangs zijn er twee bijeenkomsten gehouden, één in Nunspeet en één in Ermelo.
Omdat je niet aanwezig kon zijn, ontvang je deze enquête nu per mail en kan ook jij aangeven wat je belangrijk vindt of niet.
Zo kunnen we ook jouw inbreng voor de CAO meenemen in de onderhandelingen met de vakbond.
Je hebt tot 20 februari de tijd om deze inventarisatie in te vullen.

CAO 2023

In ieder geval worden twee onderwerpen aangepast, het salaris en de reiskostenvergoeding

 • Salaris
  We wachten de uitkomst van onderhandelingen CAO gemeente (SGO) af. Deze uitkomst gebruiken we voor verhoging lonen eigen CAO. Op basis van de afspraken die in deze CAO worden gemaakt over de stijging van het loon gaan wij afspraken maken over de verhoging van de lonen voor onze eigen CAO. Op dit moment is er nog geen akkoord voor de CAO gemeente. De bonden hebben acties aangekondigd.
 • Reiskosten
  De reiskostenvergoeding verandert:
  • In de CAO 2023 vervalt de eigen bijdrage.
  • Het aantal te vergoeden kilometers is voor iedereen gelijk (dus vervalt de voorwaarde heb je de auto nodig voor je werk ja of nee).
  • We onderhandelen met de vakbonden over het aantal te vergoeden kilometers woon-werk.

Enquête CAO

Inventarisatie van de onderwerpen die medewerkers belangrijk vinden voor de CAO Inclusief Groep 2023

Wij willen als volgt met Duurzame Inzetbaarheid omgaan:

Leren faciliteren
Wij vinden het belangrijk dat je tot je pensioen inzetbaar blijft voor werk. Door het stimuleren van wat wij noemen “een leven lang leren” wordt het voor jou mogelijk de juiste kennis en vaardigheden te houden en kan je mee met veranderingen binnen onze organisatie, de arbeidsmarkt en je loopbaan.
We faciliteren het leren door opleidingen aan te bieden via de Inclusief Groep Academie.

Spaarverlof
Er komen steeds meer vragen van medewerkers in verschillende leeftijdsgroepen om in bepaalde situaties extra verlof op te nemen. Steeds meer mensen geven mantelzorg, ouders met kinderen lopen tegen situaties aan waarin de combinatie van werk- en zorgtaken lastig kan zijn. Zo zijn er verschillende situaties waarin mensen in de knel kunnen komen in de balans werk- en privé.
Daarnaast maken steeds meer mensen zich zorgen of ze gezond hun pensioen halen.
Een oplossing voor al deze verschillende situaties van medewerkers in verschillende leeftijdsgroepen is spaarverlof. Spaarverlof is verlof dat je spaart uit je
 • overwerkuren
 • bovenwettelijke vakantie-uren
 • je adv-uren.
Dit verlof neem je dan op, na overleg met je leidinggevende, in een periode dat jij daar behoefte aan hebt.
Onze intentie is hiermee rekening te kunnen houden met specifieke wensen en omstandigheden en je zo gezonder, productiever en met meer plezier je werk te laten doen.
Vraag 2. Wat vinden jullie ervan als in de CAO de mogelijkheid komt om verlof te sparen? Zie voor uitleg over verlofsparen vraag 1)(Vereist)
Beoordelen en belonen
In de CAO nu is er een koppeling tussen je beloning en je beoordeling (het resultaat van je beoordelingsgesprek is bepalend voor de aanpassing van je salaris en voor de hoogte van je bonus).
Wij willen graag jouw mening horen over het eventueel aanpassen van deze koppeling. We stellen twee andere opties voor (de details van de methodes moeten nog uitgewerkt worden):

Optie 1: Individueel keuzebudget
Dit budget bestaat uit:
 • je eindejaarsuitkering,
 • je vakantiegeld én
 • de resultaatuitkering (bonus) zoals die in de huidige CAO wordt uitgekeerd wanneer er sprake is van een goed beoordeling
Al deze onderdelen komen samen in het individueel keuzebudget (IKB) en jij mag bepalen hoe je IKB wordt uitbetaald; elke maand of een paar keer jaar.
Hiermee vervalt dat de uitkomst van je beoordeling bepaalt wat de hoogte is van je bonus/resultaatuitkering.
Deze regeling kennen de ambtenaren bij ons al, en staat bijvoorbeeld in de CAO gemeenten (SGO)

Optie 2: Alleen een beloning bij excellent presteren
Dit betekent het volgende:
 • De resultaatuitkering (bonus) zoals die in de huidige CAO wordt uitgekeerd op basis van een goede beoordeling geldt standaard voor iedereen. Dit is dus niet meer afhankelijk van je beoordeling. (of dit maandelijks aan het salaris wordt toegevoegd of jaarlijks wordt uitgekeerd moet nog nader uitgewerkt worden)
 • Als je leidinggevende beoordeelt dat er sprake is van excellent functioneren wordt er een beloning toegekend.
Vraag 3: Welke optie heeft jouw voorkeur?(Vereist)
Vraag 4: We zijn ook benieuwd naar wat jou motiveert voor je werk. We willen je vragen om hieronder 3 onderwerpen aan te vinken die voor jouw motivatie het belangrijkste zijn (max. 3 onderwerpen )(Vereist)
Het volgende overleg met de bonden staat gepland op 10 maart 2023. In dit overleg nemen we de opbrengst van deze inventarisatie mee.