Op de arbeidsmarkt is er nog steeds een tekort aan personeel. Er is dus meer vraag naar personeel dan dat er beschikbaar is. Dit betekent dat er veel werkgelegenheid is. Een krappe arbeidsmarkt is daarom vaak goed voor werkzoekenden en soms ook voor huidige werknemers. Zie ook de spanningsindicator van het UWV.

Kloof tussen werkzoekenden en werkgevers

Toch betekent dit niet automatisch dat er werk is voor iedereen. Er kan een mismatch zijn tussen dat wat een werknemer heeft te bieden en dat wat een werkgever vraagt.
Bij Inclusief Groep doen we ons best om de kloof tussen werkzoekenden en werkgevers te verkleinen. De werknemers die via Inclusief Groep een plekje op de arbeidsmarkt zoeken, hebben vaak wat extra ondersteuning nodig. Soms is geduld vereist terwijl ze stap voor stap werken aan hun ontwikkeling om meer kansen te creëren.

Aan de kant van werkgevers is er ook vaak een leerproces nodig. In een krappe arbeidsmarkt is het niet langer vanzelfsprekend om snel een geschikte werknemer te vinden. Werkgevers kunnen verschillende maatregelen nemen om de kans op het aannemen van nieuw personeel te vergroten. Zoals het aanpassen van werkprocessen, het creëren van nieuwe functies, het aanpassen van de werkomgeving en het investeren in scholing van medewerkers. Het kost inspanning, maar het kan ook veel moois opleveren.

Er is meer mogelijk dan we soms denken!

In deze nieuwsbrief willen we graag meer vertellen over hoe we de kloof proberen te dichten. Ongeacht hoe we het noemen – het overbruggen van de kloof, samenwerken van beide kanten – we staan klaar om zowel werkzoekenden als werkgevers te ondersteunen. Dit komt niet alleen ten goede aan onze economie en ondernemers, maar ook aan (toekomstige) werknemers en hun (werk-) geluk. Er is veel te doen én er is veel mogelijk!
Ik ken bedrijven waar het zo gaat en ik ken mensen die zo aan het werk zijn gekomen! Dus ik weet hoe mooi het kan zijn! Dat wens ik veel ondernemers ook toe!

Risco Balkenende,
Algemeen directeur