Op 12 mei heeft het FNV een bezoek gebracht aan Inclusief Groep. Dit omdat zij aandacht vragen voor de CAO aan de Slag die vanaf 1 juli gaat gelden.  Dit is een CAO speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij bijvoorbeeld een sociaal ontwikkelbedrijf als Inclusief Groep of van daaruit worden gedetacheerd.

Tijdens het bezoek hebben Sanne en Bertus, twee medewerkers van Inclusief Groep die straks gaan vallen onder deze CAO aan de slag, twee kralen geregen aan een ketting. Het FNV gaat alle 92 sociale werkbedrijven langs om zo een ketting te vormen die werknemers vallende onder de Participatiewet van de 92 sociale werkbedrijven symbolisch met elkaar verbindt. Ook Risco Balkenende was aanwezig om symbolisch de CAO aan de Slag in ontvangst te nemen.

Vanuit Inclusief Groep ondersteunen we van harte het streven om mensen door te laten stromen naar vaste banen bij reguliere bedrijven. We weten echter ook dat dat voor veel MKB bedrijven dit niet zo eenvoudig is. Soms is detachering dan een goede mogelijkheid. De CAO aan de Slag maakt detacheren eenvoudig en voorkomt dat de WAB regeling van toepassing is, waardoor mensen steeds verloond zouden moeten worden volgens de CAO van het inlenende bedrijf. Deze CAO bespaart dus kosten en moeite en dat is echt helpend voor het doel: zoveel mogelijk mensen aan het werk.