Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Inclusief Groep (https://www.inclusiefgroep.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Inclusief Groep betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Inclusief Groep.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Inclusief Groep berusten bij Inclusief Groep. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Inclusief Groep is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Inclusief Groep, info@inclusiefgroep.nl.

Privacyverklaring

Klik hier voor de Inclusief Groep privacyvoorwaarden.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Inclusief Groep geeft Inclusief Groep geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Inclusief Groep.
Inclusief Groep kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Inclusief Groep, de onmogelijkheid de website van Inclusief Groep te gebruiken, uit de levering van diensten door Inclusief Groep of het gebrek aan levering van diensten door Inclusief Groep.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Inclusief Groep wordt regelmatig bijgewerkt. Inclusief Groep behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Inclusief Groep te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 4 juni 2020.