Op de arbeidsmarkt is het nog niet vanzelfsprekend dat we elkaar vinden. Wel is er een tekort aan personeel en er zijn veel mensen die willen en kunnen werken. Voor werkgevers is de uitdaging om in hun organisatie het werk zo te organiseren dat meer mensen kunnen meedoen. Ook mensen die wat extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Dat is geen eenvoudige klus. Maar de krapte op de arbeidsmarkt is niet meer eenvoudig op te lossen. Dat vraagt om een nieuwe kijk op organisaties en creativiteit om meer mensen te laten meedoen. Als je dat lukt als werkgever, ben je in deze tijd spekkoper!

Complexe financiering
Tegelijkertijd zijn er veel mensen die met extra ondersteuning en begeleiding aan het werk kunnen. De bekostiging voor deze extra ondersteuning en begeleiding, is een woud van regelingen, subsidies, vouchers en pilots. Bijzonder toch dat deze financiering zo complex is. Als je onder de regeling van de bijstand valt, is financiering van jouw ontwikkeling niet vanzelfsprekend. Terwijl we het heel normaal vinden, en ook duidelijk georganiseerd hebben, dat anderen minimaal 4 jaar mogen doen over hun MBO of HBO opleiding.

WSP FactorWerk Noord-Veluwe
Om elkaar beter te kunnen vinden, is het Werkgevers Service Punt (WSP) FactorWerk Noord-Veluwe opgericht. Een plek waar werkgevers zich kunnen melden met allerlei vragen over inclusief werkgeverschap, opleidingen, subsidieregelingen, etc. Bij dit WSP werken mensen met kennis van zaken die werkgevers de goede weg kunnen wijzen. We zien het als een rotonde model, waarbij de medewerkers van het WSP werkgevers naar de goede afslag leiden.

Een van die afslagen van de rotonde leidt naar kandidaten die via Inclusief Groep bemiddeld worden. Mensen die met wat meer of minder ondersteuning kunnen werken bij bedrijven. Zo brengen we vraag en aanbod beter bij elkaar.

Bezoek Daan de Kort
Mooie voorbeelden zijn er ook om te delen. Daarom zijn we blij met het bezoek van 2e kamerlid Daan de Kort. Hij bracht een werkbezoek aan Inclusief Groep. Daan de Kort heeft een visuele beperking. Des te mooier dat hij op bezoek was op onze vestiging in Ermelo waar veel blinde en slechtziende mensen werken. Daan werd rondgeleid door Martijn, één van onze medewerkers en zelf ook nagenoeg blind. Zo ontstond een boeiend gesprek. Want wanneer is het goed om bij een regulier bedrijf te werken en wanneer is het passend om bij Inclusief Groep te werken? Voor Daan de Kort is duidelijk dat maatwerk leidend is en dat de hele keten, van gemeente tot aan reguliere bedrijven, daarin samen moeten werken om tot goede keuzes te komen.

Risco Balkenende,
Algemeen directeur