Werken leer je door te werken

Als toeleider van de arbeidsmarkt hebben we veel aandacht voor onze kandidaten. Door af te stemmen met werkgevers verlagen we drempels en leveren we gekwalificeerde mensen, passend bij de behoefte van de markt.

Werken leer je door te werken

Werken leer je door te werken. Dat is de essentie van Inclusief Groep. Wij vinden het belangrijk dat mensen écht aan het werk gaan, op de werkplek met elkaar en van elkaar leren. Mensen met allerlei verschillende achtergronden en met verschillende leerdoelen werken samen. Wij werken nauw samen met gemeenten, onderwijs, zorg en het bedrijfsleven: met gezamenlijke inspanning kunnen we onze maatschappelijk ambities realiseren.

Maatschappelijke opdracht

Inclusief Groep is niet ‘zomaar’ een bedrijf. Het is een bedrijf met een maatschappelijke opdracht en missie. Ons bedrijf heeft kenmerken van een maatschappelijke onderneming en van een sociale onderneming. We zijn ook een écht bedrijf met sterke focus op omzetontwikkeling, kostenbeheersing en rendementsontwikkeling.

Inclusief Groep realiseert samen met haar partners werkleerroutes voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Centraal in onze aanpak staat de flow

‘arbeidsdiagnose (Participatiehuis) – leerlijnen – werk’

Met onze bouwstenen werken we per kandidaat aan maatwerk oplossingen

De infrastructuur, leerlijnen en onze academies zijn het fundament van Inclusief Groep. Die infrastructuur is de basis: het is er voor iedere kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Bovenop het fundament zijn er bouwstenen die naar wens kunnen worden ingezet. Het is maatwerk: verschillende bouwstenen kunnen in de verschillende fases van de flow naar werk worden ingezet.

Deze bouwstenen worden aangereikt door onze betrokken en actieve medewerkers. Zij weten precies welke weg een kandidaat het beste kan bewandelen. Iedere kandidaat heeft een persoonlijk traject, waar bouwstenen worden ingezet die voor hem of haar het meest geschikt zijn.

Onze bouwstenen zijn flexibel en altijd in ontwikkeling. We bouwen daar waar nodig, samen met onze partners, met de bouwstenen die gewenst zijn voor een optimale ontwikkeling.

Als toeleider van de arbeidsmarkt hebben we veel aandacht voor onze kandidaten. We stemmen af met werkgevers, verlagen drempels, en we bouwen aan een toekomst. Zo begeleiden we elke kandidaat naar een baan die bij hem of haar past!

Wil je kandidaten aanmelden?

Voor het aanmelden van kandidaten kan je mailen naar aanmeldingen@intervens.nl

Wil je meer informatie over onze aanpak?

Dan kunt u contact opnemen met Chantal Vos, Manager Inclusief Intervens. U kunt bellen naar 0341- 565400 of mailen naar c.vos@intervens.nl