Samen op zoek naar de kortste route naar duurzaam werk!

Inclusief Groep is een Werk- en Leerbedrijf waar zo’n 1.100 mensen werken en leren. Wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. En omdat iedereen anders is betekent dat maatwerk.

Kandidaten worden via de gemeenten bij ons aangemeld. Elke drie maanden is er overleg tussen de klantmanager van de gemeente, de arbeidsconsulent van Inclusief Groep en de kandidaat om samen nieuwe doelen te bepalen.

Oriëntatie- en diagnosefase

Het traject begint altijd met een oriëntatie- en diagnose. Arbeidsonderzoek is een vast onderdeel van deze fase. In deze fase gaan kandidaten kijken waar hun kwaliteiten liggen. Dit doen ze met behulp van specifieke testen, zoals de AMN test en praktijkoefeningen. Ook gebruiken we innovatieve technologieën zoals VR-brillen, zodat kandidaten zich kunnen oriënteren op de verschillende beroepen die er zijn en game-based assessment. Met dit instrument krijg je snel een goed beeld van de soft-skills en de verborgen talenten van kandidaten. Zo wordt duidelijk of een kandidaat echt geschikt is voor een bepaalde functie. Niet door vragenlijsten in te vullen, maar door het spelen van games! Op basis van input van werkgevers en analyses van UWV weten we welke vaardigheden er nodig zijn en wat de uitstroomkansen zijn. Welke kanssector matcht het best bij het uitstroomprofiel van de kandidaat. Het doel is om de kandidaat zo snel mogelijk naar werk te bemiddelen. Bij deze fase is ook een toegepast psycholoog betrokken.

Inzetten van diverse modules

Afhankelijk van wat de kandidaat nodig heeft worden tijdens het traject modules ingezet. Ook in de oriëntatie- en diagnosefase kunnen deze modules al worden ingezet. Zo kunnen we diverse trainingen inzetten zoals empowerment,  sollicitatietrainingen, cv schrijven, taaltrainingen voor statushouders en de OEK (Op Eigen Kracht) training. Ook kunnen kandidaten aan de slag op één van de units binnen Inclusief Groep, of extern. Zo kunnen zij werken aan arbeidsritme of het verstevigen van de Nederlandse taal. Want werken leer je door te werken.

Ook heeft Inclusief Groep een academiestructuur. In de Basisacademie wordt op een methodische wijze gewerkt aan de ontwikkeling van de basis werknemersvaardigheden, met behulp van Werkstap, een digitaal programma. Door middel van praktische werkopdrachten kunnen we aantonen hoe kandidaten zich ontwikkelen. We werken met vooraf gemaakte leerdoelen.

Als de basis werknemersvaardigheden op orde zijn, maar de kandidaat heeft nog niet voldoende vakvaardigheden om gelijk door te stromen naar een externe werkgever, dan stromen ze door naar één van onze eigen Vakacademies, bijvoorbeeld de  Post,  Schoonmaak, Groen, Electro of Productie of naar een Vakacademie buiten Inclusief Groep bij een externe werkgever waar wij mee samenwerken. Binnen deze Vakacademie leren de kandidaten de vakvaardigheden aan zodat ze door kunnen stromen naar reguliere werkgevers.  Indien nodig kan Inclusief Groep door middel van coaching of de route Praktijkleren de kandidaat en de werkgever dan nog wel ondersteunen.

Als de kandidaat direct bemiddelbaar is naar werk, dan gaat we op zoek  naar de juiste vacature.

Er zullen altijd mensen zijn die meer begeleiding nodig hebben dan de reguliere arbeidsmarkt kan bieden. Die mensen kunnen binnen Inclusief Groep aan het werk op een zo regulier mogelijke wijze. Ontwikkeling van medewerkers blijft altijd belangrijk en zodra medewerkers wel extern aan het werk kunnen, dan gaan we op zoek naar een externe werkplek. Het uiteindelijk doel is dat kandidaten uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Als kandidaten uitstromen is er de mogelijkheid om jobcoaching in te zetten.

De infrastructuur van Inclusief Groep wordt als instrument hiervoor gebruikt, want ons motto is Werken leer je door te werken!

Wil je meer informatie over onze aanpak?

Kijk dan naar onderstaand filmpje. Heeft u daarna nog vragen dan kunt u contact opnemen met Chantal Vos, Manager Re-integratie. U kunt bellen naar 0341- 565400 of mailen naar c.vos@inclusiefgroep.nl

Wil je kandidaten aanmelden?

Voor het aanmelden van kandidaten kan je mailen naar aanmeldingen@inclusiefgroep.nl

Aanbod voor statushouders

Kent u ons aanbod voor statushouder al? Binnen Inclusief Groep begeleiden we veel statushouders op weg naar werk. Ook voor statushouders is onze infrastructuur een efficiënte leeromgeving of opstap naar werk. We brengen graag onze expertise voor deze doelgroep in beeld.   Op uitnodiging van het ministerie van Sociale Zaken participeren wij ook in het Lerend Netwerk Statushouders.

Aanbod voor jongeren

Bent u op zoek naar ontwikkeltrajecten voor jongeren gericht op werk? Inclusief Groep werkt nauw samen met opleidingsinstanties en scholen. Zo kunnen we trajecten voor jongeren op maat aanbieden. Onze jongerencoach gaat graag met u in gesprek om u te adviseren welk traject het best past bij de desbetreffende jongeren.

Stages en werk-en leerplekken

In onze werkbedrijven bieden we stages en werk-en leerplekken aan voor leerlingen/studenten vanuit allerlei scholen. Inclusief groep is erkend als leerbedrijf door het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Klik hier om het stageformulier in te vullen.

Care&Work

Toch even wat meer en andere begeleiding nodig? Of nog onvoldoende zicht op de mogelijkheden van de kandidaat? Dan biedt Care&Work een oplossing.

Care&Work is een concept waarbij de werelden van arbeidsmatige dagbesteding én die van betaalde arbeid dichter bij elkaar komen. Door samen te werken met diverse zorginstellingen bundelen we onze kennis en expertise en brengen we deze twee werelden samen.

Care&Work kan worden ingezet voor kandidaten met een WMO-indicatie. Er wordt gewerkt in kleine groepen (conform criteria aanbesteding WMO). De kandidaten werken binnen een veilig ontwikkelklimaat, waarbij oog en aandacht is voor de verschillende leefgebieden. Vandaar uit kunnen stappen worden gezet richting werk.

Onderstaande filmpje geeft een korte impressie van de afdeling Care&Work.
Het filmpje, gemaakt door de werkleider,  laat op een informele wijze deze afdeling zien.