Als u een werknemer met een Wajong-uitkering in dienst neemt, kunt u mogelijk aanspraak maken op loondispensatie. Hoeveel u onder het wettelijk minimumloon mag betalen, is afhankelijk van de vastgestelde loonwaarde. Dat is de waarde van de arbeidsprestatie die een werknemer met een arbeidsbeperking levert, uitgedrukt in een percentage.

Wanneer u een werknemer met een Wajong-uitkering aanneemt die een verminderde arbeidsprestatie levert, hoeft u niet het wettelijk minimumloon of het CAO-loon te betalen. De loondispensatie wordt afgegeven door UWV. Omdat de Wajonger minder loon ontvangt, vult UWV de uitkering van de Wajonger aan tot maximaal 120% van het wettelijk minimumlooon. De hoogte van het loon is afhankelijk van de loonwaarde van uw werknemer.

Download hier de algemene flyer over de loondispensatie van FactorWerk.

Wilt u meer weten?  Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek met Jaap Hofstra, Accountmanager, 0341-274111 of 06 – 59 81 16 47 of via de mail j.hofstra@inclusiefgroep.nl.