Als u een werknemer in dienst neemt die niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen, kunt u mogelijk aanspraak maken op een loonkostensubsidie. Daarmee wordt de lagere productiviteit van uw werknemer financieel gecompenseerd. Als de werknemer een Wajong-uitkering ontvangt, geldt een andere regeling. Kijk voor meer informatie bij het kopje Loondispensatie

Loonkostensubsidie compenseert de werkgever bij verminderde productiviteit van een werknemer. De loonkostensubsidie die een werkgever van de gemeente krijgt, is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de werknemer.

Loonkostensubsidie is voor gemeenten en werkgevers een belangrijk instrument bij het vormgeven van een inclusieve arbeidsmarkt.

Download hier de algemene flyer over de loonkostensubsidie van FactorWerk.

Klik hier om de loonkostensubsidie te berekenen.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek met één van onze arbeidsconsulenten.  Dit kan via de mail: wgd@inclusiefgroep.nl of door te bellen naar 0341-274111.