Mensen die in Nederland komen wonen, moeten veel leren over de Nederlandse taal en cultuur. De beste manier om dat te doen, is door zoveel mogelijk hiermee bezig te zijn. Daarvoor is de Nieuwe Wet Inburgering. Hier wordt het leren van de Nederlandse taal en participeren gecombineerd. Eén van de routes is de B1 route. Deze route is gericht op uitstroom naar (betaald) werk.

Inclusief Groep verzorgt, in samenwerking met TopTaal, voor 6 gemeenten in de regio de B1 route. Inclusief Groep en TopTaal hebben een gezamenlijk programma ontwikkeld om een goede invulling te geven aan de B1 route. In de bijeenkomsten bij TopTaal ligt het accent op taal. Bij Inclusief Groep gaan de kandidaten er in een werkomgeving mee aan de slag. Dit kan ook bij een externe werkgever zijn. Naast het aanleren van vaardigheden die belangrijk zijn om te werken, is er ook aandacht voor extra taalondersteuning op de werkplek.

Doordat kandidaten in een werkomgeving ervaren hoe het is om te werken in Nederland, versterken de programma’s elkaar. Zo zijn er naast participatie-activiteiten ook extra trainingen over werken in Nederland. Een trajectconsulent van Inclusief Groep is van begin tot het eind betrokken bij de statushouder.

Verplicht onderdeel van de B1 route is de MAP training

Een verplicht onderdeel van de B1 route is de MAP training (Module Arbeidsmarkt Participatie). Tijdens deze training leren de inburgeraars van alles over de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze training duurt 10 weken en wordt gegeven door onze eigen trainers Nelie en/of Sandra.

Certificaten

Onlangs heeft een groep inburgeraars de training afgesloten. Zij hebben een certificaat ontvangen. Tijdens de training zijn er heel wat onderwerpen behandeld en de kandidaten hebben veel geleerd.

Participatieverklaringstraject (PVT)

Ook verzorgt Inclusief Groep al een paar jaar voor de gemeente Harderwijk, Ermelo en Zeewolde het Participatieverklaringstraject. Kandidaten vanuit deze gemeenten volgen, vanuit dit traject, workshops over Nederlandse normen en waarden. De belangrijkste kernwaarden van Nederland worden besproken.

  • Vrijheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Solidariteit
  • Participatie

Na afloop van de workshops ondertekenen de kandidaten een verklaring. Zij laten hiermee weten dat zij de 4 kernwaarden kennen en deze respecteren.

Onlangs heeft een groep in Ermelo dit traject afgerond. Dit traject is een eerste kennismaking met hoe het hier in Nederland allemaal werkt. Aan het einde van deze workshop hebben de deelnemers op een voetstap geschreven wat hun volgende stappen gaan worden in Nederland. Na toegesproken te zijn door wethouder Sarath Hamstra hebben de mensen de participatieverklaring getekend en verteld over hun toekomstplannen in Nederland.