Inclusief Groep kan met trots melden dat zij onlangs het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder heeft behaald; namelijk niveau 5. De CO2 -Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, wat Inclusief Groep als belangrijke kernwaarde ziet, zijn wij in 2019 gestart met de CO2 prestatieladder. Hiermee hebben wij een beter inzicht in onze CO2 uitstoot. Door het maken van een CO2-footprint is in beeld gebracht wat onze CO2-uitstoot is en hoe we dit kunnen verminderen.

Begin 2020 had Inclusief Groep niveau 3 behaald, maar nu we niveau 5 hebben behaald betekent dit dat de focus niet alleen ligt op het verlagen van de CO2-uitstoot binnen onze eigen organisatie, maar we gaan nu ook bedrijven waar me mee samenwerken stimuleren om de CO2 uitstoot te reduceren.

Binnen Inclusief Groep zorgen we ook dat dit onderwerp bij medewerkers bekend is, door het houden van arbopraatjes, maar ook door het geven van tips aan medewerkers hoe men zelf kan zorgen voor het verminderen van CO2 uitstoot. Zo zetten we ons samen in voor een beter milieu en een CO2-reductie.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op www.skao.nl