Hoe zet je technologische innovatie in voor een inclusieve arbeidsmarkt? Deze vraag stellen wij ons vaak binnen Inclusief Groep. Innovatie staat bij ons hoog op de agenda en dat is niet voor niks. Inclusief Groep ziet technologische innovatie als verbinding tussen de groep mensen die een afstand hebben én de arbeidsmarkt zelf. Sterker nog…. Het is een deeloplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt.

Vanuit deze overtuiging zijn er binnen de verschillende werksoorten van Inclusief Groep technologische innovaties gestart. Het implementeren van dergelijke innovaties vergt de nodig aandacht en gaat niet altijd zonder slag of stoot. Soms mislukt de uitvoering, soms is er weerstand. Maar door het opdoen van verschillende ervaringen, ontstaat er binnen de organisatie een innovatieve cultuur die zeker van belang is om de connectie met de wereld om ons te hebben en te houden.

Taakverrijking
Een veel gehoord geluid is dat innovatie taakverarming betekent. Voor Inclusief Groep is het juist de uitdaging om een taakverrijking te realiseren door innovatie. En dat dit ook echt zo is, hebben we ervaren door de verschillende innovatieve projecten die binnen Inclusief Groep zijn ontwikkeld. Wij zetten technologie in zodat medewerkers breder inzetbaar zijn en zich verder kunnen ontwikkelen.

Het is belangrijk om vanuit verschillende perspectieven naar innovatie te kijken waardoor de werelden van inclusie en technologie op een mooie manier samenkomen. Zo ontdek je elke keer weer nieuwe innovatieve mogelijkheden. Samen met onze strategische partner Hellebrekers hebben we daarom ons productieproces bekeken.

Cobot voor Elektro
Op de afdeling Elektro in Harderwijk zetten medewerkers eiertikkertjes (probes genaamd) met de hand in elkaar. Deze probes zijn bedoeld voor een bedrijf dat eiersorteermachines produceert. Het werk is noodzakelijk, maar wel wat eenvoudig en repeterend van aard. Hellebrekers heeft met ons meegedacht hoe we het werk uitdagender kunnen maken met behulp van automatisering. Vanuit dit uitgangspunt worden momenteel door Hellebrekers twee cobots (coöperatieve robots) geprogrammeerd die met onze medewerkers gaan samenwerken. De medewerkers vullen de mallen met de verschillende onderdelen en de cobots doen de rest.

Post en Groen
Maar ook in de andere units wordt innovatie ingezet als hulpmiddel. Bijvoorbeeld bij de unit Post. Bij het sorteren van post maken we gebruik van een camerasysteem dat precies aangeeft in welk vakje de post moet liggen. Daardoor hoeven medewerkers geen Nederlands te kennen om hun werk te kunnen doen. Dit doen we samen met de Beumer Group. Ook gaan we starten met de Groen-app (ontwikkeld door Anchiano). De Groen-app bevat veel nuttige en bruikbare functionaliteiten waarmee het dagelijkse werk van de medewerkers in het Groen vereenvoudigd, inzichtelijk en transparant wordt gemaakt. In de app wordt duidelijk gemaakt wat er moet gebeuren, waar en vooral hoe. De communicatie over het onderhoud van de groenvakken en alles wat hier mee samenhangt, verloopt via de app op een snelle en eenvoudige manier. Technologie helpt dus om mensen aan het werk te krijgen.

Kort en goed: we zijn onderweg om een innovatieve cultuur te creëren die ons helpt om mensen verder te ontwikkelen, die ons helpt om zo regulier mogelijk te werken, die ons helpt om deuren te openen bij klanten/opdrachtgevers en die helpt om een deel van de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen.

Gert-Jan Gerrits
Bedrijfsdirecteur Inclusief Groep