Hoe zet je technologische innovatie in voor een inclusieve arbeidsmarkt? Deze vraag stellen wij ons vaak binnen Inclusief Groep. Innovatie staat bij ons hoog op de agenda en dat is niet voor niks. Inclusief Groep ziet technologische innovatie als verbinding tussen de groep mensen die een afstand hebben én de arbeidsmarkt zelf. Sterker nog…. Het is een deeloplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt.

Vanuit deze overtuiging zijn er binnen de verschillende werksoorten van Inclusief Groep technologische innovaties gestart. Het implementeren van dergelijke innovaties vergt de nodig aandacht en gaat niet altijd zonder slag of stoot. Soms mislukt de uitvoering, soms is er weerstand. Maar door het opdoen van verschillende ervaringen, ontstaat er binnen de organisatie een innovatieve cultuur die zeker van belang is om de connectie met de wereld om ons te hebben en te houden.

Taakverrijking

Een veel gehoord geluid is dat innovatie taakverarming betekent. Voor Inclusief Groep is het juist de uitdaging om een taakverrijking te realiseren door innovatie. En dat dit ook echt zo is, hebben we ervaren door de verschillende innovatieve projecten die binnen Inclusief Groep zijn ontwikkeld. Wij zetten technologie in zodat medewerkers breder inzetbaar zijn en zich verder kunnen ontwikkelen.

Het is belangrijk om vanuit verschillende perspectieven naar innovatie te kijken waardoor de werelden van inclusie en technologie op een mooie manier samenkomen. Zo ontdek je elke keer weer nieuwe innovatieve mogelijkheden.