Een ruime meerderheid van de Kamer ondersteunt de initiatiefnota van SP en CDA om te investeren in sociale ontwikkelbedrijven. Door deze steun is er een concrete opdracht gegeven aan een volgend kabinet om te zorgen voor een landelijk dekkend netwerk van sociaal ontwikkelbedrijven.

Zulke bedrijven, zoals Inclusief Groep, zijn een belangrijke schakel tussen gemeenten en reguliere bedrijven. Ze bieden beschutte werkplekken aan mensen die veel begeleiding nodig hebben en ze zijn een springplank voor mensen die meer mogelijkheden hebben. Zo kunnen mensen doorstromen naar andere bedrijven.

Maar bedrijven als Inclusief Groep zijn ook een buffer als het bij een ander bedrijf even niet goed gaat. Dat heeft de coronatijd ons ook weer laten zien. Tientallen mensen vonden op korte termijn onderdak bij ons toen het werk bij andere bedrijven opeens wegviel. Zo bleven ze aan het werk. En we weten hoe belangrijk dat is!

Inclusief Groep is blij met deze uitspraak van de Tweede Kamer. Gelukkig hadden de gemeenten in onze regio al besloten om de infrastructuur van Inclusief Groep te behouden. Door deze uitspraak wordt nogmaals bevestigd dat dit destijds de juiste keuze was.

“Een inclusieve arbeidsmarkt kunnen we alleen samen realiseren”, aldus Risco Balkenende, algemeen directeur van Inclusief Groep. “Het doel is en blijft om zoveel mogelijk mensen bij ‘reguliere’ bedrijven een arbeidsplek te bieden. Maar dit is niet voor iedereen haalbaar. Daarom is het zo belangrijk dat er sociale ontwikkelbedrijven zijn, zoals Inclusief Groep, waar mensen terecht kunnen als een baan bij een regulier bedrijf (nog) niet tot de mogelijkheden behoort. Waar ze de kans krijgen om werknemersvaardigheden en vakvaardigheden te leren, waarna ze kunnen doorstromen naar een regulier bedrijf. Zo blijven ze werkfit en wordt voorkomen dat ze afhankelijk worden van een uitkering. Uiteindelijk is dat ons doel: zorgen dat elke werkzoekende op de meest passende plek aan het werk komt.”

Kijk hier naar de uitzending van de NOS over dit item