Maatschappelijk jaarverslag 2019: Werken leer je door te werken

Ook dit jaar brengt Inclusief Groep een maatschappelijk jaarverslag uit. In dit verslag wordt terug gekeken op het jaar 2019 en worden op een toegankelijk manier cijfers gepresenteerd en verhalen van mensen die bij Inclusief Groep werkzaam zijn of zijn geweest.

In deze verhalen leest u hoe Inclusief Groep van betekenis is voor deze mensen en dat werk zoveel meer betekent dan alleen het hebben van een salaris. In deze tijd, waarin corona een belangrijke rol speelt in ons dagelijks leven, realiseren we ons des te meer dat werken echt meer is dan werk. Werken is werkelijk van betekenis!

Doorgewerkt
Inclusief Groep heeft de afgelopen periode doorgewerkt met inachtneming van de RIVM-maatregelen, juist omdat voor de medewerkers werk zo belangrijk is. Dit kan omdat er momenteel nog mensen thuis zijn wegens ziekte of omdat men tot de risicogroep behoort. Daarnaast zijn ook de re-integratieactiviteiten veelal stopgezet door gemeenten, zodat er op dit moment geen re-integratiekandidaten op de werkvloer aanwezig zijn.

Gelukkig heeft Inclusief Groep wel in korte tijd een mooi pakket van online ontwikkeltools gerealiseerd en op deze manier de re-integratieactiviteiten zo goed mogelijk voortgezet. Het bedrijf bereidt zich nu voor op het zo veilig mogelijk laten werken van een zo groot mogelijk aantal mensen en het weer uitvoeren van de re-integratieactiviteiten.

Inclusief Groep wenst u veel plezier met het jaarverslag en wil graag laten zien dat het dichterbij brengen van werk samen gebeurt. Met gemeenten, opleidingsinstituten, zorginstellingen, werkgevers en UWV in deze regio, want alleen samen is dit mogelijk.

Klik hier voor de digitale versie van het Maatschappelijk jaarverslag 2019. U kunt ook een of meerdere exemplaren aanvragen door een mail te sturen naar communicatie@inclusiefgroep.nl.