In dit verslag laten we aan de hand van persoonlijke verhalen zien wat het belang is van werk en hoe Inclusief Groep mensen daarbij op weg helpt. Daarnaast presenteren we ook enkele feiten en cijfers over het jaar 2020.

In dit jaarverslag laten wij u graag zien welke bijdrage er met elkaar geleverd is aan een inclusieve Arbeidsmarkt. Sámen brengen we werk dichterbij en werken we aan een duurzaam inclusieve arbeidsmarkt.  Met gemeenten, opleidingsinstituten, zorginstellingen, werkgevers en UWV in onze regio, want alleen samen kunnen we dit bereiken.

Juist in 2020 is de waarde van onze infrastructuur overduidelijk gebleken. Medewerkers die tot onze doelgroepen behoren, hebben in deze moeilijke coronaperiode hun dagelijks werk behouden. Gedetacheerde medewerkers die tijdelijk zonder werk kwamen te zitten, konden bij ons aan de slag. En re-integratietrajecten zijn doorgegaan, vaak op locatie en waar nodig online.

We zijn blij dat we ook in 2020, onder moeilijke omstandigheden, zo van betekenis konden zijn. Voor nu wensen wij u veel leesplezier met dit Maatschappelijk jaarverslag 2020.