Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de Participatiewet. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de Masterclass Participatiewet die wij afgelopen jaar hebben georganiseerd voor raadsleden. In maart wordt deze Masterclass Participatie herhaald voor raadsleden.

Om goed op de hoogte te zijn van de vele ontwikkelingen binnen de Participatiewet is in overleg met de gemeenten ook een Masterclass georganiseerd voor beleidsambtenaren binnen het Sociaal Domein en financials binnen de gemeenten.

 Woensdag 1 februari waren zo’n 20 ambtenaren aanwezig bij Inclusief Groep
Samen met  de directie en MT leden van Inclusief Groep hebben zij een Masterclass Participatiewet gevolgd. Deze werd gegeven door Martin Heekelaar van Berenschot. Met name de financiële aspecten binnen de Participatiewet werden hier toegelicht.

De financiering van de Participatiewet is beperkt en vraagt om keuzes
Tijdens de Masterclass werd dieper ingegaan op de vele financiële aspecten van de Participatiewet. Welke instrumenten kan een gemeenten inzetten en wat zijn vervolgens de kosten en baten van deze instrumenten? Belangrijke vragen om de juiste keuzes te maken voor gemeenten. Ook bij de evaluatie van de samenwerking tussen Inclusief Groep en de gemeenten die momenteel plaatsvindt zijn dit belangrijke vragen.

Ook is dieper ingegaan op alle wijzigingen in de financiering vanuit het Rijk naar de gemeenten. De samenstelling en de omvang van het gemeentefonds wijzigt en geld dat voorheen een specifieke bestemming had,  is nu niet meer ‘geoormerkt’. Gemeenten kunnen daardoor nog gerichter beleid maken en dat vraagt om goed inzicht in de financiële mogelijkheden. In de Masterclass zijn deze veranderingen en de kansen voor gemeenten uitgebreid aan de orde geweest.

Het was een leerzame dag
Door met elkaar dieper in te gaan op deze materie kunnen er betere keuzes worden gemaakt bij de inzet van het Participatiebudget.  Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden die er zijn.

‘De training was erg leerzaam. Goed om samen met collega’s uit de regio zicht te krijgen op de financiën van de Participatiewet. Uiteindelijk helpen deze inzichten om onze doelgroep nog beter te ondersteunen’ aldus Stefan Fiddelaar, Strategisch beleidsadviseur Samenleving van de gemeente Putten.

‘De Masterclass heeft mij goed geholpen om de complexe financiële materie beter te begrijpen. We nemen dit zeker mee in onze organisatie’ aldus Rik Vinke, Beleidsadviseur Werk en Inkomen van de Gemeente Nunspeet.

Masterclass Participatiewet gemeenteraadsleden
Zoals al  eerder gezegd wordt de Masterclass Participatiewet voor gemeenteraadsleden in maart herhaald. Voor meer informatie over deze Masterclass klik dan hier.