Inclusief Groep organiseerde in oktober/november twee avonden een Masterclass Participatiewet. Dit was voor gemeenteraadsleden van de 7 aandeelhoudende gemeenten en Zeewolde.

Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid bij uitvoering van Participatiewet
Rondom deze wet zijn er veel ontwikkelingen. Zo zal de aanpassing van het Gemeentefonds invloed hebben op de keuzes die gemeenten, en dus ook gemeenteraden, maken. Dit heeft consequenties voor de financiële ruimte voor het aan werk helpen van mensen.

De gemeente maakt onderdeel uit van een arbeidsmarktregio
Vanuit het Rijk gaan steeds meer (tijdelijke) middelen naar de arbeidsmarktregio. De bestuursstructuur van de arbeidsmarktregio’s is complex. Tegelijkertijd worden daar keuzes gemaakt die ook voor de gemeente belangrijk zijn.

Gemeenten zijn ook aandeelhouder van Inclusief Groep
Dit geldt voor de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Zij zijn ook opdrachtgever van Inclusief Groep in het kader van de Wet op de sociale werkvoorziening en de Participatiewet. De gemeente Zeewolde is via de uitvoeringorganisatie Meerinzicht ook opdrachtgever van Inclusief Groep in het kader van de Wet op de sociale werkvoorziening en de Participatiewet.

De Masterclass Participatiewet van Inclusief Groep werd goed bezocht
Tijdens de Masterclass Participatiewet voor gemeenteraadsleden zijn bovenstaande thema’s besproken.

  • Wie en wat is Inclusief Groep, waarom zijn we er, wat doen we?
  • Hoe is de samenwerking met gemeenten en ambtenaren geregeld?
  • Hoe is de formele en juridische structuur (aandeelhouders, opdrachtgevers, RvA, begroting, jaarrekening)?
  • Wat is het afwegingen kader: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) ?
  • Hoe verhoudt Inclusief Groep zich met de verschillende arbeidsmarktregio’s?
  • Welke dilemma’s en keuzes moeten er worden gemaakt de komende jaren?

Beide avonden waren goed bezocht en er zijn zinvolle gesprekken en discussies gevoerd.

Het was leerzaam en interessant
Sandra Timmer en Tim Smit-Brouwer van Harderwijk Anders waren beiden aanwezig.

‘Het was zeer leerzaam en interessant. Het is goed om deze onderwerpen te bespreken met raadsleden van andere gemeenten. Wij kijken terug op twee succesvolle bijeenkomsten waarin we veel kennis hebben opgedaan. Als je meer wilt weten over de Participatiewet en de rol van Inclusief Groep raden we deze Masterclass echt aan.

De Masterclass staat open voor alle raadsleden, maar is vooral interessant voor die raadsleden die woordvoerder zijn voor het Sociaal Domein of de Participatiewet en voor de woordvoerders Financiën. Ook commissieleden, burgerraadsleden en fractievoorzitters zijn van harte welkom.

Voor volgend jaar zijn de volgende data gepland:

  • Masterclassavond 1: dinsdag 21 maart of woensdag 22 maart van 19.30 tot 21.30 uur
  • Masterclassavond 2: dinsdag 28 maart of woensdag 29 maart van 19.30 tot 21.30 uur

Opgeven kan door een mail te sturen naar t.zeevat@inclusiefgroep.nl.
De avonden vinden plaats bij Inclusief Groep in Nunspeet.