Dinsdag 14 maart ontvingen 9 medewerkers een certificaat Tel mee met Taal. Deze groep laaggeletterde medewerkers hebben 20 weken, twee uur per week, een taaltraining gevolgd. Een hele prestatie voor deze groep medewerkers!

Training lezen en schrijven en digitale vaardigheden

In september 2022, in de Week van Lezen en Schrijven, hebben zo’n 60 medewerkers van Inclusief Groep de basismeter van Stichting Lezen & Schrijven gedaan voor taal of digitale vaardigheden. Naar aanleiding van deze uitslag hebben zo’n 30 medewerkers een taaltraining of training digitale vaardigheden aangeboden gekregen. In kleine groepen is de training gegeven. Deze groep medewerkers was de eerste groep medewerkers die een certificaat ontving.

Veel geleerd tijdens training

De medewerkers hadden op een flap vermeld wat ze hadden geleerd tijdens de training. Het was leerzaam, ze zijn zich bewuster van taal en handschrift, ze schrijven rustiger, ze weten nu beter wanneer ze hoofdletters en punten moeten gebruiken. Maar ook hebben ze ervaren dat ze niet de enige zijn die moeite heeft met taal. En dat is heel belangrijk, want er zijn nog steeds veel mensen die hier niet over praten. Dapper van deze medewerkers dat ze dat wel hebben gedaan en deze training hebben gevolgd.

Tijdens de laatste bijeenkomst was het dus reden voor een klein feestje met gebak en de officiële ondertekening van de certificaten. Ook was Risco Balkenende, algemeen directeur, aanwezig om de mensen te feliciteren en een cadeaubon te overhandigen.

Kunnen lezen en schrijven geeft mensen zoveel meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Inclusief Groep wil hier graag een bijdrage aan leveren en wil medewerkers hier graag in ondersteunen. Want zo wordt werk, maar ook het dagelijks leven een stuk gemakkelijker.

Een deel van deze training wordt gesubsidieerd door Tel mee met Taal.