In maart ontvingen 17 medewerkers een certificaat van Tel mee met Taal. Een deel volgde een taaltraining en een deel de training digitale vaardigheden. De medewerkers hebben 20 weken, twee uur per week, een training gevolgd.

Training lezen en schrijven en digitale vaardigheden

In september 2022, in de Week van Lezen en Schrijven, hebben zo’n 60 medewerkers van Inclusief Groep de basismeter van Stichting Lezen & Schrijven ingevuld voor taal of digitale vaardigheden. Naar aanleiding van deze uitslag hebben zo’n 30 medewerkers een taaltraining of training digitale vaardigheden aangeboden gekregen. In kleine groepen is de training gegeven.

Veel geleerd tijdens training

In beide groepen kwam duidelijk naar voren dat de medewerkers veel hadden geleerd. In de taaltraining hebben de medewerkers bijvoorbeeld geleerd om duidelijker te schrijven, ook met gebruik van hoofdletters en leestekens. Hun woordenschat is uitgebreid. Ze hebben geleerd hoe ze iets duidelijk en effectief kunnen verwoorden. Maar ze hebben ook geleerd hoe ze makkelijker een brief of een bijsluiter kunnen lezen (wat is belangrijk en wat is minder belangrijk).
Daarnaast hebben ze ervaren dat ze niet de enigen zijn die moeite hebben met taal. En dat is heel belangrijk, want er zijn nog steeds veel mensen die hier niet over praten. Dapper van deze medewerkers dat ze dat wel hebben gedaan en deze training hebben gevolgd.

In de training digitale vaardigheden werd veel geoefend met de computer. Waar moet je op letten als je online wat wilt kopen? Hoe kan je iets opzoeken op internet? Hoe kan je zien of een e-mail die je ontvangt wel afkomstig is van een betrouwbare afzender. Wat is phishing mail, etc. Tijdens de laatste bijeenkomst gaven deelnemers aan minder bang te zijn voor de computer.

Aan het eind van de training was het dus reden voor een klein feestje met gebak en de officiële ondertekening van de certificaten. Bij de taaltraining was Risco Balkenende, algemeen directeur, aanwezig om de mensen te feliciteren en een cadeaubon te overhandigen. Bij de training digitale vaardigheden was Gert-Jan Gerrits, bedrijfsdirecteur, aanwezig.

Meer zelfvertrouwen

Kunnen lezen en schrijven en het beheersen van meer digitale vaardigheden geeft mensen zoveel meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Inclusief Groep wil hier graag een bijdrage aan leveren en wil medewerkers hier graag in ondersteunen. Want zo wordt werk, maar ook het dagelijks leven, een stuk gemakkelijker.

Een deel van deze training wordt gesubsidieerd door Tel mee met Taal.