CO2 footprint van Inclusief Groep


08-11-19 - Ook in 2019 is de Inclusief Groep actief om de footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder 3.0. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Energieverbruik 2018
Ieder jaar worden de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op de CO2-footprint. Doordat de uitstoot overzichtelijk wordt, kunnen er doelstellingen worden opgesteld om vastgestelde reductie hoeveelheden te behalen.

De directe- en indirecte GHG-emissies van Inclusief Groep bedroeg in 2018 1303,9 ton CO2. Hiervan werd 727,3 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1) en 567,6 ton CO2 door indirecte GHG-emissies (scope 2).

De 69% grootste emissiestromen in 2018 van Inclusief Groep zijn:
Brandstofwagenpark diesel         29%
Elektra                                       40%           

Scope 1 en 2 doelstellingen IG (zie afbeelding)
Scope 1: 8% reductie in 2022 ten opzichte van 2018
Scope 2: 2% reductie in 2022 ten opzichte van 2018 

Belangrijkste CO2-Maatregelen
Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld:

Maatregelen                                                                                      Planning

 • Vervangen ventilatiekast restaurant                                                 2020
 • LED verlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting            2020
 • Energiemanagement en energiezorg                                                 2020

Ieder jaar 2019-2022

 • Elektrische auto's bij vervanging
 • Maandelijkse controle bandenspanning
 • CNG auto's bij vervanging
 • Tranining HNR
 • Snelheidsbegrenzer op bestel- en/of vrachtwagens instellen
 • Brandstof aangedreven vervangen door accu
 • Elektrische scooters bij vervanging
   

Individuele bijdrage
Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:

 • Zuinig rijden een essentieel punt om brandstof te besparen. Door tijdig te schakelen en te anticiperen op het verkeer daalt het verbruik van brandstof.
 • Bandenspanning is tevens een belangrijk onderdeel zijn om brandstof te besparen. Controleer daarom maandelijks of de bandenspanningen nog kloppend zijn.
 • Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en apparaten uitgeschakeld kunnen worden. Dit kan een hoop energie besparen als hier goed op gelet blijft worden.
 • Zet de verwarming een graadje lager en doe een lekkere warme trui aan.

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen!

Project 'groenonderhoud wijk Frankrijk en industrieterrein Lorentz’
Op dit moment voert Inclusief Groep (Inclusief Gresbo – unit Groenvoorziening) één project met gunningvoordeel uit.

Project met gunningvoordeel
Projecten die met gunningvoordeel aangenomen zijn, zijn de volgende:

 • groenonderhoud wijk Frankrijk en industrieterrein Lorentz
 • gemeente Harderwijk
 • vijf jaar, met tweemaal een jaar verlenging (1-4-2018 gestart) 

 

Op het moment van schrijven worden alleen draaiuren bijgehouden. Uitstoot wordt (nog) niet gemeten en voortgang niet gemonitord. Maatregelen die wel zijn genomen: investeringen wagenpark (diesel aangedreven wagens vervangen), gebruik Aspen voor brandstof aangedreven arbeidsmiddelen. Op termijn mogelijk over op elektrische arbeidsmiddelen als er laadvoorzieningen worden gerealiseerd.