Gemeenten Regio Noord-Veluwe sluiten nieuw Sociaal-economisch contract met de Inclusief Groep


08-10-08 - De Inclusief Groep NV zal ook de komende 8 jaar in opdracht van de Bestuurscommissie de sociale werkvoorziening uitvoeren voor de gemeenten van de Regio Noord-Veluwe: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, toegevoegd met Nijkerk.

De Bestuurscommissie heeft hiervoor opnieuw een contract gesloten met de Inclusief Groep NV. Het contract gaat in op 1 januari 2009 en heeft een looptijd van 8 jaar, met een tussentijdse evaluatie. Het contract kan worden beëindigd als de wet ingrijpend verandert of als de resultaten tegenvallen. Het sociaal-economisch contract regelt dat de Inclusief Groep namens deze 7 gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uitvoert. De Inclusief Groep moet er dus voor zorgen dat er binnen het beschikbare budget zoveel mogelijk mensen aan het werk worden geholpen. De gemeenten blijven uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering.

De keuze voor de Inclusief Groep komt voort uit de positieve resultaten van het bedrijf om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt naar passend werk te begeleiden. Zowel maatschappelijk als financieel draait de Inclusief Groep al jaren goed. Daardoor kan de Inclusief Groep mensen een passende baan bieden. De gemeenten willen met de Inclusief Groep de opgebouwde structuur en ervaring voor de regio behouden.
 
Bij de Inclusief Groep werken meer dan 1.000 mensen, waarvan ruim 880 medewerkers met een indicatie voor de sociale werkvoorziening. Daarnaast zijn zo’n 170 SW-medewerkers bij of via Proson, onderdeel van Bartiméus, werkzaam. Met een aantal eigen werkbedrijven op de Noord-Veluwe, een re-integratiebedrijf en een eigen uitzendbureau heeft de Inclusief Groep een uitstekende infrastructuur om mensen met een achterstand aan het werk te helpen. Ook kunnen zij via de Inclusief Groep terecht bij werkgevers in de regio. Daarnaast biedt de Inclusief Groep trainingen op het gebied van sociale activering, cursussen, banenmarkten en presentaties met werkgevers.

JAARAFSPRAKEN
Sinds de verzelfstandiging van de Inclusief Groep in 2004 worden er jaarlijks met de Bestuurscommissie concrete afspraken gemaakt over de uitvoering van de WSW. Het gaat daarbij om afspraken over het aantal banen, de maximale wachtlijst, het aantal plaatsingen in Begeleid Werken (in dienst van een externe werkgever, maar met subsidie en begeleiding van de Inclusief Groep), individuele- en groepsdetachering en ziekteverzuim.
Het maken van jaarafspraken biedt gemeenten al jaren een handvat voor een meer sturende rol, conform het rijksbeleid.