Gerrit-Jan Veldhoen kijkt terug op beginperiode van de Inclusief Groep: "Die omslag was hard nodig"

Laat de uitvoering daar waar die hoort: bij de Inclusief Groep.


03-06-14 - Als wethouder van de gemeente Oldebroek en lid van het dagelijks bestuur van de Regio Noord-Veluwe was Gerrit-Jan Veldhoen destijds groot voorstander van een verzelfstandiging van DSW Bedrijven. Inmiddels is hij wethouder in Kampen (sinds juli 2011). Hoe kijkt hij terug op die periode?

Gerrit-Jan Veldhoen: “Ik ken DSW Bedrijven al vanaf begin jaren ’90 als raadslid en raakte hiermee veel intensiever betrokken toen ik in 1999 wethouder werd. Dan zit je vooraan in de besluitvorming. Bovendien hadden wij er vanuit Oldebroek relatief veel mensen werken. In die tijd, eind jaren ‘90, liep het bedrijfsmatig best goed. Maar het was nog een echt traditioneel SW-bedrijf, in de volksmond noemde men het ook wel de ‘invalidenfabriek’, vooral gericht op eenvoudige productie.

Wij vonden dat er een omslag moest komen naar een bedrijf dat beter in de tijd paste, als arbeidstoeleidingsbedrijf. Maar dit was bijzonder lastig. Er waren grote spanningen binnen de toenmalige directie, die ook weer verweven was met de bestuurlijke laag. 

Kortom, alles zat muurvast, totdat we Marjo Gruisen hebben aangesteld. Zij heeft met enorme drijfkracht en spirit de zaken aangepakt. Daarbij leek het ons van groot belang om de structuur aan te passen naar een NV zodat er een scheiding kwam van directie en bestuur, maar vooral met het doel om de besluitvormingsprocessen te kunnen versnellen. Bedenk dat in de oude situatie, vallend onder een Wet Gemeenschappelijke Regelingen, een directievoorstel pas na 5 tot 8 weken tot een besluit kon leiden bij het College van burgemeester en wethouders in een gemeente, wat ook nog eens door 7 gemeenten gedragen moest worden. Op die manier kon een bedrijf niet meedoen aan de ontwikkelingen van de markt die nodig waren!

Maar goed, het was toen een hele worsteling om bestuurders en raadsleden te overtuigen van het belang van verzelfstandiging, waarbij gemeenten aandeelhouder zouden blijven.

Ik herinner mij de vergadering in Harderwijk nog als de dag van gisteren, waarin dit besluit onder voorzitterschap van Johan de Groot, destijds burgemeester van Harderwijk en voorzitter van het ISV (voorloper van RNV), werd genomen. Het was ineens rond en we waren allemaal verbaasd. Maar het is ontzettend goed dat dit is gebeurd en in het belang van alle gemeenten.

De afgelopen tien jaar zijn er uitstekende resultaten behaald, ondanks moeilijke economische tijden. En de kritiek dat de Inclusief Groep nu teveel op afstand van gemeenten zou staan, vind ik onterecht. De Inclusief Groep heeft er alles aan gedaan om de afstand te verkleinen. De 7 gemeenten op de Noord-Veluwe dienen hun verantwoordelijkheid maximaal te nemen. Het zijn immers hun eigen inwoners die bij dit prachtige bedrijf werken.

Hier in Kampen (en Dronten) hebben we Impact, waar ook een soortgelijke verzelfstandiging  heeft plaatsgevonden, al is het hier in de vorm van een stichting gegoten. Hier is – net als bij de Inclusief Groep - ook een combinatie gemaakt met het bedrijfsverzamelgebouw, wat voor een goede dynamiek zorgt. We beschouwen dit echt als het bedrijf waar ONZE mensen een goede werkplek hebben. Dat vertaalt zich ook in de grote hoeveelheid werk die wij hier neerleggen.

Ik volg de ontwikkelingen bij de Inclusief Groep nog altijd op de voet. Een prachtig bedrijf dat een warm plekje in mijn hart heeft en waarvan ik hoop dat dit nog vele jaren mag voortbestaan. Want bedrijfsleven en gemeenten moeten de Inclusief Groep blijven gebruiken als hét instrument voor de arbeidsmarkt. Sociale diensten kunnen prima arbeidsmarktbeleid maken. Maar laat de uitvoering waar die hoort: bij de Inclusief Groep.”