GGz Centraal en Inclusief Groep zoeken naar verbinding


13-11-19 - 'Verbinden' is de centrale pijler van de strategische koers van GGz Centraal. Om hier meer inhoud aan te geven waren zij op zoek naar bedrijven die ook verbinding zoeken. Hoe doen andere bedrijven dit en wat kunnen we vervolgens van elkaar leren.

GGz Centraal en Inclusief Groep zochten de afgelopen tijd al vaker verbinding met elkaar. Concreet voorbeeld is het gezamenlijke project Werkkracht. Dit project heeft als doel mensen met een psychische kwetsbaarheid beter te begeleiden richting de arbeidsmarkt. Door de expertise van beide partijen te bundelen. GGz Centraal heeft verstand van psychische kwetsbaarheid en Inclusief Groep is expert op het gebied van loonvormende arbeid. Door het succes van dit project besloten beide organisaties om de samenwerking te intensiveren.

Zodoende kwam GGz Centraal bij Inclusief Groep terecht toen zij op zoek waren naar een locatie voor het jaarlijkse psychiatriediner. Inclusief Groep heeft namelijk een uniek bedrijfsrestaurant met eigen personeel. Zij zijn in staat om een heerlijk buffet klaar te maken.

De 75 medewerkers van GGz Centraal werden rond 16.45 uur ontvangen bij Inclusief Groep in Nunspeet. Na een welkomstwoord van Arjan Theil, bestuurder van GGz Centraal, nam Gert-Jan Gerrits, bedrijfsdirecteur van Inclusief Groep het stokje over. Op een inspirerende wijze vertelde hij hoe Inclusief Groep de verbinding zoekt met haar ketenpartners. Door verbinding te zoeken met gemeenten, UWV, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en ondernemers is Inclusief Groep écht van betekenis voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door met elkaar samen te werken is het mogelijk meer maatwerk te bieden. Zij laten zich niet leiden door dat wat er ís, maar door dát wat de kandidaat nodig heeft.

Door het project Werkkracht kort te bespreken werd ook duidelijk dat we zeker willen samenwerken. Al lopen we ook tegen hobbels aan waar niet gelijk een oplossing voor is. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met regels rondom financiering, maar ook met verschil in cultuur van beide organisatie. We zien echter wel dat door dit met elkaar de (h)erkennen, we beter kijken naar de mogelijkheden die er wel zijn.

Want duidelijk is het voor zowel GGz Centraal als voor Inclusief Groep: De noodzakelijke verbinding met de maatschappij, met de kandidaten/patiënten, met de medewerkers, met de partners, maar ook met de financiers willen we graag intensiveren. Dit kan alleen als we elkaar weten te vinden en van elkaar kunnen leren.