"De Inclusief Groep heeft in de afgelopen tien jaar een uitzonderlijke prestatie geleverd!"

Qua prestaties behoort de Inclusief Groep misschien wel tot de top 5 van Nederland. Een felicitatie waard!


12-05-14 - Qua prestaties behoort de Inclusief Groep misschien wel tot de top 5 van Nederland. Een felicitatie waard!

Precies 10 jaar geleden, op 12 mei 2004, werd de Inclusief Groep NV opgericht tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Noord-Veluwe (destijds ISV).

Daarmee kreeg de publiekrechtelijke organisatie DSW Bedrijven een meer bedrijfsmatige opzet, vormgegeven in een Naamloze Vennootschap. De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek en Putten werden aandeelhouder.

De heer J.G. de Groot, oud-burgemeester van Harderwijk en thans commissaris van de Inclusief Groep, was destijds als voorzitter van het Dagelijks Bestuur direct betrokken bij de oprichting: “De Inclusief Groep heeft de afgelopen jaren een uitzonderlijke prestatie geleverd. Ze heeft bijzonder goed ingespeeld op de ontwikkelingen in de markt en is uitgegroeid van eenvoudig productiebedrijf tot een moderne sociale onderneming met samenwerkingen met vele bedrijven in de regio”.

Directeur Inclusief Groep Marjo Gruisen: “In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met grote veranderingen in de markt, deels het gevolg van de recessie, maar ook door verplaatsing van productie naar lage lonen landen. We hebben gelukkig steeds snel kunnen inspelen op de veranderingen, waardoor we al jaren zowel financieel als maatschappelijk goede resultaten behalen. Als sociale onderneming willen we mensen die het zelfstandig niet kunnen redden op de arbeidsmarkt een werkplek bieden en tevens meedoen in een commerciële markt. Dat is gelukt. We hebben inmiddels talrijke samenwerkingsvormen met bedrijven, honderden mensen werken bij reguliere bedrijven, een groot regionaal werkgeversnetwerk en 680 actieve klantcontacten waar we zaken mee doen”.

Bezielde organisatie
De heer De Groot: “Qua prestaties behoort de Inclusief Groep misschien wel tot de top 5 van Nederland. De 7 gemeenten die aandeelhouder zijn, hebben nooit een cent hoeven bij te passen aan de Inclusief Groep. Dat is bij een aantal sociale werkvoorzieningen die ik ken wel anders. Ook op het gebied van het aantal detacheringen doet de Inclusief Groep het bijzonder goed. Maar bovenal is de Inclusief Groep naar mijn idee een bezielde organisatie. Er werken betrokken en bekwame mensen die echt bewezen hebben dat ze het kunnen: mensen met een vaak grote afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende werkplek begeleiden. Ik hoop dat de Inclusief Groep nog jaren zo doorgaat en ook mensen vanuit de Participatiewet aan de slag mag gaan helpen!”