Inclusief Intervens helpt Veluwse ondernemers aan gemotiveerde Wajong-arbeidskrachten


24-11-08 - Dat is de boodschap op de G-krachtensticker die sinds vandaag naast de voordeur van Kreca en DFH Inpak BV in Ermelo prijkt. De G-krachtensticker gaat naar bedrijven die een bijdrage leveren aan de re-integratie van Wajongers in hun regio.

Kreca is producent van levende en gevriesdroogde insecten en heeft sinds januari 2007 3 Wajongers in dienst. DFH Inpak heeft 6 mensen met een Wajong-achtergrond in dienst.
Beide bedrijven zijn hiermee een voorbeeld van hoe re-integratie succesvol gestalte krijgt.

Inclusief Intervens helpt in deze regio mensen aan passend werk. Onder hen zijn ook vele Wajongers. Met deze promotieactie hoopt Inclusief Intervens het in dienst nemen van Wajongers te stimuleren.

Gelukkig ontdekken steeds meer bedrijven de voordelen die het in dienst nemen van een Wajonger met zich meebrengt. Zo kunnen werkgevers een beroep doen op subsidies én beschikken zij over jonge, gemotiveerde en gedreven arbeidskrachten die graag aan de slag willen. Een voorbeeld dat navolging verdient, vindt Henk Rozemuller, jobcoach van Intervens, die de G-krachtensticker vandaag uitreikte.

Gedreven en gemotiveerd
“Deze mensen zijn enthousiaste werknemers die volledig meedraaien in onze organisatie en laten zien wat zij - ondanks hun beperking - wél kunnen”, vertelt mevrouw Calis, eigenaar van Kreca.  “Wij zijn een bedrijf dat vindt dat iedereen recht heeft zich verder te ontwikkelen. Bovendien heeft het in dienst nemen van Wajongers via de regeling Begeleid Werken van de Sociale Werkvoorziening,
veel voordelen. Je beschikt over zeer gemotiveerde arbeidskrachten die goed inzetbaar zijn in allerlei functies en kunt een beroep doen op financiële regelingen.

Om werkgevers te overtuigen van de voordelen die het in dienst nemen van Wajongers biedt, hebben UWV en brancheorganisatie Boaborea de landelijke campagne ‘G-krachten’ gelanceerd. Een campagne die tot doel heeft zo veel mogelijk Wajongers aan het werk te helpen door te wijzen op de kwaliteiten die zij te bieden hebben. Niet voor niets worden zij ‘G-krachten’ genoemd:

Bent u een geïnteresseerde werkgever, kijk dan op de campagnewebsite: www.g-krachten.nl.

Voor meer informatie kan gebeld worden met: Inclusief Intervens, Industrieweg 47 te Nunspeet. Tel. 0341 – 565 400 (Machalina van Dijk, teammanager of Henk Rozemuller, jobcoach).