Inspirerende lezing over de waarde van werk door Lex Burdorf

Laat mensen niet thuis zitten, maar zet ze aan het werk. Wel met de voorwaarde dat het een duurzame plaatsing is en men perspectief heeft op een baan


15-03-19 - Op donderdag 14 maart was de heer Lex Burdorf, Hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg aan het Erasmus Medisch Centrum, uitgenodigd door Inclusief Groep om zijn visie op werk met zo’n 75 geïnteresseerde politici, wethouders, beleidsambtenaren, experts en ondernemers van de Noord Veluwe te delen.

Sinds de invoering van de participatiewet staan gemeenten voor de geweldige opgave om mensen die daarvoor ondersteuning nodig hebben, te (laten) begeleiden naar werk.

Er zijn nog steeds (te) veel mensen die thuis zitten en geen werk hebben. Dat werk zoveel meer is dan het salaris wat je krijgt op je bankrekening, wordt ook steeds duidelijker. Werk vormt je als persoon en het geeft je ook een positie in de maatschappij. Risco Balkenende, algemeen directeur Inclusief Groep: ‘Het bedrijfsleven staat te springen om mensen en toch zijn er nog heel veel mensen die geen werk hebben. Samen moeten we aan de slag om te werken aan een duurzaam inclusieve arbeidsmarkt, waar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plek is. Dit is een behoorlijke opdracht waar we samen voor staan.’

Werk betekent echt wat voor mensen

Lex Burdorf wist op een inspirerende wijze de verbinding te maken tussen wetenschappelijk onderzoek en een praktische visie op het persoonlijk belang van werk en het belang van werk voor de maatschappij. Onderzoek wijst uit dat het hebben van werk echt wat betekent voor mensen. Mensen voelen zich gezonder, maken minder zorgkosten en voelen zich gelukkiger. De vraag is alleen wat het mag en kan kosten, want willen we meer mensen naar werk begeleiden, dan moet er worden geïnvesteerd in trajecten voor al deze werkzoekenden.

Op de vraag of hij voorstander was voor een paternalistische aanpak, antwoordde hij: ‘Laat mensen niet thuis zitten, maar zet ze aan het werk. Wel met de voorwaarde dat het een duurzame plaatsing is en men perspectief heeft op een baan.’

Risco Balkenende kon zich ook vinden in deze opvatting. ‘Laat mensen starten met werken en laat ze ervaren wat het is om weer te participeren op de arbeidsmarkt.’

Belang van werk op de Noord Veluwe

Na de lezing was er een buffet voor de aanwezigen en vonden er geanimeerde gesprekken plaats tussen de aanwezigen over het belang van werk en hoe we op de Noord Veluwe kunnen werken aan een duurzaam inclusieve arbeidsmarkt. De noodzaak om hier met z’n allen aan te gaan werken wordt zeker gedeeld.

Een duurzaam inclusieve arbeidsmarkt komt niet vanzelf, maar als we gezamenlijk, met gemeenten, ondernemers en experts hier aan gaan werken, kunnen we veel bereiken!