Marc al 7 jaar aan het werk bij Kolmer Elektromotoren in Putten.

‘Ik ben blij voor Marc en zeer tevreden met hem als mens en werknemer. Hij is één van ons en wordt gewaardeerd om wie hij is en wat hij doet.’


31-01-20 -

Jaren geleden werd Marc plotseling ziek. Daardoor was het voor hem niet meer mogelijk om zijn baan als metselaar voort te zetten. Hij dreigde aan de zijlijn te komen staan. Marc kwam in 2013 bij Inclusief Intervens terecht en kon na bemiddeling voor een aantal uren per week stage gaan lopen bij Kolmer Elektromotoren in Putten.

Omdat Marc niet bekend was met techniek, zou hij in deze stage vooral veel veeg- en opruimwerkzaamheden in het magazijn gaan uitvoeren. Echter, het bleek dat hij veel meer in zijn mars had. Onder begeleiding van de chef werkplaats leerde hij de vakvaardigheden en was hij al snel in staat tot het uitvoeren van assemblage werkzaamheden.

Contract voor onbepaalde tijd
Na zijn stage kreeg Marc een contract voor bepaalde tijd aangeboden en in 2015 is dit omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Marc functioneert in de werkplaats als medewerker montage met zijn eigen takenpakket en doet dit naar volle tevredenheid van hemzelf en het bedrijf. Zowel de werkgever als Marc zijn zeer tevreden over de gang van zaken. Marc: ‘Ik vind het fijn dat ik mag en kan deelnemen aan het arbeidsproces. Ik ben blij dat mij deze kans is gegund, zodat ik niet langs de zijlijn hoef toe te kijken vanwege mijn fysieke beperking.’

Jacco Zegers (directeur Kolmer) vult aan: ‘Ik ben blij voor Marc en zeer tevreden met hem als mens en werknemer. Hij is één van ons en wordt gewaardeerd om wie hij is en wat hij doet.