Met ingang van 5 februari 2020 is Inclusief Groep gecertificeerd voor Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.


17-02-20 -

Met ingang van 5 februari 2020 is Inclusief Groep gecertificeerd voor Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

Op 22 januari jongstleden ondergingen we de heraudit, waaruit is gebleken dat de eerder geconstateerde tekortkomingen waren opgelost.

 De credits zijn voor onze CO2-manager in de persoon van Karel Vos! 

Hier (*klik) vinden jullie de online publicatie.