Ondertekening unieke overname Sociale Werkvoorziening Zeist door BIGA BV


06-01-09 - Unieke overname SWZ biedt mensen met een beperking meer keuze en ontwikkelingskansen.

Met de ondertekening van de overeenkomst op 23 december jl. is de overname van de Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ) door BIGA BV per 1 januari 2009 een feit. In aanwezigheid van de nieuwe directeur van BIGA, Gerhard ten Hove en de bestuursvoorzitter van SWZ, Cees Berkhout, werd de overeenkomst op feestelijke wijze ondertekend. De overname is uniek in Nederland.

BIGA BV heeft drie eigenaren: De Inclusief Groep, Bartiméus en Abrona: één succesvolle andere sociale werkplaats en twee AWBZ-instellingen. Per 1 januari 2009 neemt BIGA BV de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) over van de gemeenten Zeist, Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

De Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ) maakt zich sterk voor de ontwikkeling en arbeidsintegratie van mensen met een arbeidsbeperking. Door middel van opleidingsmogelijkheden en leerwerkplekken om werkervaring op te doen, krijgen mensen met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) de kans om door te groeien naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Is dat niet mogelijk, dan blijven zij onder begeleiding leren en werken in zowel profit- als non-profitsector. De betrokken gemeenten willen een gevarieerder aanbod van werkplekken met meer keuzemogelijkheden en ontwikkelingskansen in de woonplaats of wijk van de geïndiceerde. Het bestuur van SWZ is unaniem overtuigd dat BIGA BV beter in staat is om deze ambities waar te maken. 

Cees Berkhout, bestuursvoorzitter SWZ en wethouder van de gemeente Zeist, over de overname:
“Er is hard gewekt aan deze unieke overname in Nederland. Niet eerder is een reguliere sociale werkplaats overgenomen door een BV. BIGA BV heeft bijzonder veel ervaring in het ontwikkelen en begeleiden van mensen met een beperking. Met elkaar hebben zij een breed netwerk in onze regio, op het gebied van werk, wonen, welzijn en zorg. Natuurlijk staat werk voor mensen met een beperking voorop, maar begeleiding en zorg zijn daarbij belangrijke componenten. Deze overname biedt vooral meer keuzemogelijkheden en ontwikkelingskansen. BIGA geeft invulling aan deze afspraken door onder andere nieuwe activiteiten te creëren en kleinschalige projecten in de woonplaats of wijk van de Wsw’er op te zetten. Met deze overname maken wij serieus werk van de nieuwe Wet sociale werkvoorziening die een beweging van “binnen naar buiten” voorstaat. Bovendien geeft de overname van het bedrijf voor de gemeenten meer financiële rust omdat we goede afspraken hebben gemaakt en precies weten waar we aan toe zijn”.

BIGA BV
BIGA BV is een samenwerking van Bartiméus, de Inclusief Groep en Abrona. Bartiméus ondersteunt visueel gehandicapten op allerlei gebied. De Inclusief Groep (onder meer met een sociaal werkvoorzieningsbedrijf) is actief op de Noord-Veluwe en helpt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt om passend werk te vinden. Abrona helpt kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. De overname door BIGA vloeit voort uit de door de gemeenten eind 2006 vastgestelde kadernotitie beleid Wsw. Dit in navolging op de nieuwe Wet sociale werkvoorziening. Deze wet gaat ervan uit dat mensen met een Wsw-indicatie, meer dan nu het geval is, zo dicht mogelijk geplaatst worden bij de reguliere arbeidsmarkt.