Participatieverklaringstraject met succes afgerond


13-02-19 - Op maandag 28 januari en maandag 11 februari hebben statushouders uit de gemeente Zeewolde, Harderwijk en Ermelo hun participatieverklaring ondertekend. Sinds 1 oktober 2017 is de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering.

De kandidaten hebben de afgelopen weken onder leiding van Mandy Blesing en Lianne van den Brink, arbeidsconsulenten bij Inclusief Intervens, een vijftal workshops gevolgd over Nederlandse normen en waarden in het kader van hun Participatieverklaringstraject. Dit traject voert Inclusief Intervens in opdracht van Meerinzicht Sociaal Domein uit.

Na afloop van de workshops was het tijd voor de ondertekening. Hiermee verklaren de kandidaten actief te zullen meedoen in de Nederlandse samenleving en te respecteren wat belangrijk is in Nederland. 

De uitreiking voor Zeewolde was in aanwezigheid van wethouder Egge Jan de Jonge. Voor Harderwijk en Ermelo was de burgemeester van Harderwijk, Harm-Jan van Schaik, aanwezig. Beiden hebben de kandidaten mooie woorden toegesproken.

Inclusief Groep feliciteert alle kandidaten met het succesvol afronden van het participatieverklaringstraject!