Statushouders aan het werk in de techniek


28-03-19 - In maart zijn enkele statushouders die een traject doorlopen hebben bij het Participatiehuis gestart bij de Techniek Academie in Harderwijk. Zij gaan 12 weken, met behoud van uitkering, naar school en laten zich hier omscholen, zodat zij in de techniek kunnen gaan werken.

In deze branche is een groot tekort aan vakmensen. De deelnemers lopen stage bij een leerbedrijf. Het is de bedoeling dat ze na het scholingstraject van 12 werken bij de werkgever aan de slag gaan.  

In het land van herkomst hadden deze statushouders een ander beroep. Nederland biedt hun echter nieuwe kansen! Bij de Techniek Academie in Harderwijk kunnen ze in een praktijkroute veel leren over werknemerschap, technische vaardigheden inclusief voorbereiding VCA en de vaktaal. 

De start van deze statushouders is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen het Participatiehuis Harderwijk van Inclusief Intervens, het Gelders Vakmanschap, de Techniek Academie en het Veluwe Portaal. Dat de statushouders 12 weken lang mogen leren met behoud van uitkering is mogelijk gemaakt door Meerinzicht. Ze ontvingen allemaal een scholingsvoucher van het Gelders Vakmanschap.

Werk maken van Techniek
De provincie Gelderland zet € 1,8 miljoen in voor Leve(n) Lang Gelderse Vakmanschap. Samen met de vakbonden, brancheorganisaties en O&O fondsen wil men de (om)scholing van vakmensen in de techniek stimuleren en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt ondersteunen.