Het is december. Een maand waarin we terugkijken en reflecteren. We zetten op een rijtje wat er allemaal is gebeurd. We leren van de dingen die niet gingen zoals je had gewild. En een maand waarin we even op adem komen.

Terugkijken en reflecteren is altijd goed om te doen en dat lukt vaak wel. Of het lukt om op adem te komen, is nog maar de vraag.

Het jaar 2022 was een veelbewogen jaar
Er is geen enkele ondernemer aan wie de heftige ontwikkelingen van 2022 zijn voorbijgegaan. Dat geldt ook voor Inclusief Groep. Met het ene been staan we in de economie en met het andere been in het sociaal domein. Beide waren volop in ontwikkeling. We hebben geïnnoveerd en geïnvesteerd. We hebben gebouwd en verbouwd. We hebben richting gekozen en moesten ook de bakens verzetten.

Er is één ondernemerswet die juist in 2022 weer heel duidelijk werd: De wereld is niet maakbaar. Externe factoren blijken soms echt niet te voorzien. Belangrijk is om maximaal wendbaar te zijn.

Een krappe arbeidsmarkt vraagt aanpassingen
Dat is wat wij van 2022 leren. We hebben een missie en een visie, een duidelijke strategie en we zijn ook wendbaar. Maar ondanks dat moeten we toch de bakens verzetten. De arbeidsmarkt is extreem krap geweest. Veel weten de weg naar werk te vinden. De mensen die nu bij Inclusief Groep een traject doorlopen, hebben bijna allemaal een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben meer begeleiding nodig. En het zijn er ook minder dan verwacht.

Dit heeft impact op onze rol als Werk- en leerbedrijf. We passen onze re-integratietrajecten aan. We stellen onze productie bij met passend werk en investeren in ondersteunende, innovatieve productiemethoden.

Vergelijkbare dilemma’s zien we ook bij andere bedrijven. Er is meer inzet nodig van mensen die willen en kunnen bijdragen, maar dat niet op eigen gelegenheid redden. Dat potentieel vraag extra aandacht!

Er ligt een gezamenlijke opgave om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen
Een krappe arbeidsmarkt, stijgende kosten en onzekerheden vragen om creatieve en innovatieve oplossingen. Met elkaar kunnen we onze wendbaarheid vergroten, bijvoorbeeld door extra begeleiding en innovatieve productiemethoden. Kijken naar wat mensen wél kunnen. Dat vraagt om goede samenwerking tussen Inclusief Groep en werkgevers.

Waar die productie plaatsvindt, wordt steeds minder interessant. Wij bieden ondersteuning bij bedrijven, maar ondernemers kunnen ook werk aan ons uitbesteden. Inclusieve productie en dienstverlening is hard nodig om onze welvaart en de kosten van ons sociaal stelsel op peil te houden. Zo ontstaat een menswaardige economie. Waar werken wordt beloond en waar eerlijke tarieven worden betaald. Waarin mensen, bedrijven en organisaties kunnen bloeien.

Laten we doorpakken in 2023
Zo reflecteren aan het einde van het jaar kan geen kwaad. Ik voel wel een sterke urgentie om door te pakken in 2023. Niet investeren tegen de verdrukking in, maar investeren om de verdrukking te voorkomen. Even op adem komen? Prima, maar daarna samen de handen uit de mouwen in 2023.

Inclusief Groep ontmoet graag werkgevers en bedrijven
Daarom organiseren we op 14 februari 2023 weer een Valentijnsborrel. We hopen je daar te spreken en samen te ontdekken wat onze gedeelde dromen en doelen zijn. Dus noteer deze datum in je agenda! Op onze website vind je meer informatie en kan je je opgeven, klik hier.

Ik wens je mooie inspirerende feestdagen, een hoopvol perspectief voor 2023 met een daadkrachtig plan om dat te doen wat in jouw invloedssfeer ligt.

Met vriendelijke groet,

Risco Balkenende

Algemeen directeur