Het kabinet gaat volgend jaar de mogelijkheden voor gemeenten vergroten om werkgevers financieel te ondersteunen als ze iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De regeling voor het inzetten van Loonkostensubsidie (LKS) zal daarvoor worden uitgebreid. Met gemeenten in de regio gaan we onderzoeken hoe we dat kunnen inzetten.

Daardoor kunnen meer mensen op weg geholpen worden om een baan te vinden én worden meer werkgevers geholpen om zo hun gebrek aan personeel op te vangen.

Voor werkgevers is de uitdaging om hun werkverdeling zo aan te passen dat er nieuwe functies ontstaan die door deze doelgroep ingevuld kunnen worden. Accountmanagers uit de regio, van Inclusief Groep, de gemeenten en UWV zijn graag bereid om daarbij te adviseren.

 Vanuit Inclusief Groep en de koepelorganisatie Cedris dringen we er bij het kabinet op aan om naast de verbreding van de LKS mogelijkheden, ook de middelen voor jobcoaching te vergroten. De gecombineerde inzet van LKS en jobcoaching heeft pas echt effect als daarover lange termijn toezeggingen voor worden gedaan aan ondernemers.