Op 10 juni is er vanuit de Tafel Accountmanagement een online jongeren event georganiseerd. Vanuit de regio kwamen meerdere signalen dat werkgevers enorme tekorten ervaren aan arbeidskrachten en dan met name jongeren.

Stichting VeluwePortaal heeft binnen haar netwerk onderzocht of werkgevers behoefte hadden aan een oriënterend gesprek met jongeren (ook zonder ervaring). Dit om kennis te maken met elkaar en de mogelijkheden te onderzoeken om het vak eventueel in de praktijk te leren. Hierop werd positief gereageerd.

Om kandidaten ter werven is een promotiefilm gemaakt waar 12 bedrijven uit de regio aan hebben meegewerkt. Op 10 juni vond het online event plaats. Bedrijven konden in een pitch de aanwezige jongeren verleiden voor hun bedrijf en functie.

Resultaten:

  • Werving jongeren    17
  • Jongeren aanwezig  12
  • Bedrijven               19
  • Matches                 24
  • Voortgang              13 vervolg gesprekken gepland / 10 in behandeling
  • Contract                 1

Vervolgactie vanuit de Tafel Accountmanagement
Geconcludeerd kan worden dat de meeste jongeren zelf weer een baan vinden. De jongeren die wel beschikbaar zijn, hebben een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt door multi problematiek, waaronder fysieke en psychische belemmeringen, schulden en verslaving.

Deze jongeren hebben langdurige en intensieve begeleiding nodig op het gebied van het verbeteren van de persoonlijke omstandigheden, sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden. Daarnaast wonen veel jongeren nog thuis en ontbreekt een (financiële) prikkel om aan het werk te gaan ondanks het grote aanbod aan werk. Tijdens het matchingsevent bleek al dat interactie vanuit de jongeren richting werkgevers minimaal was en vooral via de accountmanagers moest lopen.

1 op 1 gesprekken
Na afloop van het event is samen met de werkgevers onderzocht hoe we ervoor kunnen zorgen dat vraag en aanbod beter matchen. Ook uit ons webinar van 15 juni blijkt dat er wel schaarste is op de arbeidsmarkt, maar dat dit ook kansen biedt als we de juiste interventies plegen.

Daarom is afgesproken dat de komende periode er 1 op1-gesprekken plaats gaan vinden tussen de deelnemers van de Tafel Accountmanagement (accountmanagers gemeenten, UWV en Inclusief Groep, VeluwePortaal en ROC Landstede) en de aangesloten werkgevers. Uitgangspunt voor dit gesprek is om samen te zoeken naar (creatieve) mogelijkheden om, vanuit de beschikbare doelgroepen, een match te maken op de personeelsbehoefte van de werkgever.

Mogelijke voorstellen, uitdagingen, knelpunten etc. vanuit de gesprekken worden binnen de Tafel Accountmanagement besproken. Doelstelling is om inzichten te verruimen en te komen tot passende oplossingen. Over circa twee maanden is er weer een online bijeenkomst met de bedrijven en de Tafel Accountmanagement om de concrete resultaten en ervaringen te bespreken.