Inclusief Groep, hét Werk- en Leerbedrijf

Werken en ontwikkelen gaat binnen Inclusief Groep hand in hand. We zijn arbeidsmarkttoeleider en productiebedrijf en die twee zijn niet te ontkoppelen omdat mensen zich werkende weg ontwikkelen.

Als werkgever heeft Inclusief Groep ruim 1.100 mensen in dienst.  Zo’n 90% van ons productiepersoneel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van onze medewerkers is in dienst van onze eigen werkbedrijven zoals Groen, Post, Schoonmaak,  Productie, Elektromontage. Een ander deel is gedetacheerd bij externe werkgevers. Inclusief Groep is ook arbeidsmarkttoeleider. Vanuit deze rol worden onze werkbedrijven ingezet als leeromgeving, want werken leer je door te werken!

Interesse om bij ons te komen werken? Kijk dan of we een geschikte reguliere vacature hebben voor jou!

De maatschappelijke positie van Inclusief Groep

Inclusief Groep bevindt zich midden in de maatschappij. Met het ene been in het sociaal domein en met het andere been in het economisch domein. Als publieke NV is Inclusief Groep uitvoerder van de wet op de sociale werkvoorziening en de Participatiewet voor onze aandeelhouders, zeven gemeenten op de Noord-Veluwe.

Wij zijn er voor iedereen die niet zelfstandig een baan kan vinden én voor werkgevers die graag de arbeidspotentie van deze mensen inzetten in hun bedrijf of organisatie.

Onze missie, visie en strategie ontwikkelen wij in samenwerking met onze aandeelhouders; zij zijn onze maatschappelijke opdrachtgevers. Als partners in het sociaal domein werken we aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin zoveel mogelijk mensen naar vermogen participeren in (betaald) werk. Dat doen we door bemiddeling en plaatsing van mensen bij bedrijven en instellingen. Daar waar nodig door het aanbieden van extra ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen, om zo optimaal mogelijk aan te sluiten op de arbeidsmarkt. Inclusief Groep is daarbij ook werkgever voor inwoners van deze gemeenten in het kader van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet die (nog) niet elders kunnen werken.

Risco Balkenende, algemeen directeur Inclusief Groep

Gemeentelijke aandeelhouders

De gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk zijn onze aandeelhouders. Onze missie, visie en strategie ontwikkelen wij samen met hen. Zij zijn onze maatschappelijke opdrachtgevers. Als partners op het sociaal domein ontwikkelen we trajecten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg te helpen om te participeren in de samenleving.

Onze missie

Inclusief Groep werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt waarbij iedereen duurzaam deelneemt en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal participeren.

Onze visie

De kortste route naar duurzaam werk, dát is het uitgangspunt van de aanpak bij Inclusief Groep. Inclusief Groep biedt daarvoor trajecten aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij voorkeur van diagnose rechtstreeks via bemiddeling naar werk. Als plaatsing bij reguliere werkgevers niet meteen kan, wordt binnen de regionale infrastructuur van Inclusief Groep i.s.m. onze regiopartners, de ontwikkeling van kandidaten werkende-weg versterkt, gericht op zo snel mogelijke participatie in (betaald) werk. Indien nodig kan dat ook binnen de werkbedrijven van Inclusief Groep; zo geven wij uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet (PW) en dragen actief bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Diverse publicaties Inclusief Groep

Maatschappelijk jaarverslag 2022

Certificeringen en Keurmerken Inclusief Groep

Bij Inclusief Groep en haar werkbedrijven Inclusief Gresbo en Inclusief Intervens staat kwaliteit voorop. Wij hebben diverse keurmerken. Hieronder een overzicht van de keurmerken die wij in ons bezit hebben.

Inclusief Groep

Unit Re-integratie

Unit Groen

Unit Food

Unit Schoonmaak

Duurzaamheid binnen Inclusief Groep

Net als iedereen moet ook Inclusief Groep meehelpen aan het terugbrengen van de CO2 uitstoot. Dit kan door te kijken naar de CO2 footprint (=voetafdruk) die Inclusief Groep achterlaat. Wat eenvoudiger gezegd, kijken we dus naar wat wij aan CO2 uitstoot hebben en waarmee we dat kunnen verminderen. We hebben ons inmiddels gecertificeerd voor de CO2 footprint prestatieladder 3.1.  De nationale CO2 prestatieladder bepaalt dat bepaalde rapportage documenten extern beschikbaar zijn. Klik hier om deze documenten in te zien.

Gezond & Veilig Werken

De directie van Inclusief Groep is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor alle veiligheidsaspecten binnen onze organisatie.
Een gezonde en veilige werkomgeving is altijd randvoorwaarde met de hoogste prioriteit bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten:

  • Schoonmaak
  • Groenvoorziening
  • Schilderwerken
  • Post en Bezorging
  • Elektromontage
  • Productie
  • Verpakken Food
  • Catering
  • Re-integratie

Klik hier voor de directieverklaring gezond en veilig werken (G&VW).

Privacyreglement

Het Privacy Reglement  vindt u hier.